Gratis frakt om du beställer idag.
 

Använda pekplattan

Gäller:

Det sitter en tryckkänslig kontroll på ovansidan av Wave®-musiksystem IV. När du placerar handen på den pekplattan kan du stänga av eller sätta på systemet, aktivera snooze funktionen och återställa larmet för nästa dag.

Stänga av och sätta på Wave®-musiksystemet

Du slår på systemet genom att placera handen på pekplattan. Den sitter framtill i mittdelen på systemets ovansida. Den källa du lyssnade på senast spelas då upp. Tryck på pekplattan om du vill stänga av den källan.

Använda snoozefunktionen

Tryck på pekplattan om du vill aktivera snoozefunktionen.

"SNOOZE" visas under hela snoozetiden och när tiden är slut hörs larmet på nytt.

Du återställer larmet för nästa dag genom att hålla handen på pekplattan i minst två sekunder. Det gör du alltså efter det att du har använt snoozefunktionen.

Stänga av och sätta på pekplattan

Du kan stänga av pekplattan om du inte vill använda den. Så här gör du det:

håll ned alarm setup (menu) på fjärrkontrollen tills "-setup menu-" visas.

Alarm Setup (Menu)

tryck på tune/mp3 > åtta gånger tills "touch pad-" visas.

Tune/MP3 >

tryck på time – eller time + för att välja "off" (av) eller "on" (på). inställningsmenyn stängs automatiskt efter tio sekunder

Time –

Time +

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.