90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

Lifestyle 535 Series II home entertainment system

Försäljning från 2013 – 2014

INTE DIN PRODUKT?
Hjälp oss att ge bästa möjliga support genom att bekräfta din produkt nedan
Select your product
Product image
SUPPORTALTERNATIV FÖR
Loading
SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).

Appen hittar inte Wi-Fi-produkten under installationen

Om Bose Music- eller SoundTouch-appen inte hittar den produkt du försöker ansluta till nätverket kan du prova följande:

Kontrollera om Wi-Fi-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

När Wi-Fi-lampan på baksidan av adaptern är ansluten till nätverket trådlöst ska den vara fast vit. Om Wi-Fi-lampan inte lyser med fast vitt sken, se förstå indikatorlamporna och informationen. (Obs! När du använder en trådbunden anslutning förblir Wi-Fi-lampan släckt.)

Kontrollera att enheten som kör Bose-appen är nära din Bose-produkt.

Håll enheten som du vill ansluta nära Bose-produkten för att vara säker på att den är inom räckhåll för Wi-Fi-nätverket skickar dby till din produkt

För iOS-enheter avaktiverar du Wi-Fi Assist.

Om enheten inte kommer att ansluta till Bose-produktens installationsnätverk går du till Enhetsinställningar , väljer mobilnät och avaktiverar Wi-Fi Assist.  Tryck sedan på Bose-nätverksnamnet för att ansluta till det. (Obs! Wi-Fi Assist finns tillgängligt på iOS 9 och senare.)

Stäng av och slå på Wi-Fi på enheten som kör Bose-appen igen.

 I Wi-Fi-inställningarna för enheten som kör Bose-appen kan det hjälpa att återupprätta en anslutning genom att stänga av och slå på Wi-Fi igen.

Stäng av och slå på Wi-Fi på enheten.

Gå till Wi-Fi-inställningarna på enheten som kör Bose-appen och stäng av Wi-Fi och slå på det igen

Återställ kontrollkonsolen och SoundTouch-adaptern.

Återställning tillämpas för att åtgärda tillfälliga problem. Det är inte något som bör göras flera gånger. Mer information finns i återställa produkten.

Starta om enheten som kör Bose-appen.

Electronics migh behöver startas om från tid till annan för att korrigera mindre problem. Detta görs vanligtvis genom att driva den devic ecompletely och sedan slå på den igen.

Starta om routern.

Routern kan behöva återställas då och då – ungefär som att starta om en dator. Koppla bort strömmen från routern i 30 sekunder och vänta sedan tills den startar och ansluter. (Obs! Alla enheter som är anslutna till Internet kommer att avbrytas under återställningen.)

Kontrollera att plats- och nätverksbehörigheter är aktiverade för appen i inställningarna för den mobila enheten.

Platsbehörigheter används av Bose-appen för att identifiera och ställa produkten i kontrast . Om platsinställningarna är inaktiverade för appen fungerar den inte som den ska.
  • För iOS-enheter:
    1. Gå till Inställningar > Sekretess > lokalt nätverk och se till att det inte är inaktiverat för Bose-appen
    2. Gå till Inställningar > Sekretess > platstjänster och se till att det inte är inaktiverat för Bose-appen
  • För Android-enheter trycker du på och håller ned programikonen och trycker sedan på Programinformation i popup-fönstret som visas. På skärmen Programinformation trycker du på behörigheter och ser till att din plats är aktiverad.

Prova att uppdatera produkten med en annan uppdateringsmetod.

Om du inte uppdaterar produkten som förväntat finns det alternativa sätt att uppdatera den. Mer information finns i Uppdatera produktens programvara eller fasta programvara.

Prova att uppdatera produkten med hjälp av en annan tillgänglig alternativ uppdateringsmetod.

Jag har en särskild uppdatering för er rproduct isn' tinstalling som väntat, det finns alternativa sätt att inte installera den. Försök med de olika uppdateringsmetoderna för att inte ändra tonen. Mer information finns i Uppdatera produktens programvara eller fasta programvara.

Om du inte kan ansluta till Wi-Fi med Bose-appen kan du prova en annan anslutningsmetod.

Jag kan inte ansluta produkten till nätverket med hjälp  av etnormal setu pmethod i Bose-appen, prova en annan metod. Mer information finns i ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.

Om routern sänder mer än ett nätverk (dvs. 2,4 GHz, 5 GHz, Gäst) ger nätverken olika namn.

Många routrar sänder flera nätverk, t.ex. ett 2,4 GHz-nätverk, ett 5 GHz-nätverk och ett gästnätverk. Om du ser flera nätverk med samma namn när du ansluter en enhet till Wi-Fi kanske vissa enheter inte är anslutna till det förväntade nätverket.

I routerinställningarna kan du försöka med att tillfälligt avaktivera 5 GHz-nätverket och gästnätverket. Om problemet är löst genom att endast använda 2,4 GHz-nätverket byter du namn på nätverket på 5 GHz och gästnätverket till något annat än 2,4 GHz-nätverket (dvs. MyNetwork2G , MyNetwork5G. Och MyNetworkGuest). Med hjälp av kan du och dina enheter identifiera rätt nätverk. (Tips! Om du namnger ett nätverk måste alla enheter som har anslutits till det tidigare nätverksnamnet återanslutas till det nya nätverksnamnet på menyn för enhetsinställningar.)

Om du använder Mac/PC-appen eller ett musikbibliotek som är lagrat på en dator ska du kontrollera om problemet är relaterat till datorns säkerhetskonfiguration.

VIKTIGT: Du datorsäkerhetsoftwaren skaffar beskydd emellan nyour nätverk och internet. Innan du försöker med det här förslaget bör du överväga om det är säkert att tillfälligt inaktivera säkerhetsprogramvaran.  Om det inte finns några problem kan du försöka med följande.
På datorn avaktiverar du tillfälligt alla brandväggar eller säkerhetsprogram en i taget. Om prestandan förbättras när en av dem inaktiveras kan problemet vara relaterat till konfigurationen av den programvaran. Återaktivera all säkerhetsprogramvara som du har inaktiverat. I inställningarna för programvaran som påverkar prestanda lägger du sedan till SoundTouch-appen och SoundTouch-musikservern som program som programvaran inte ska blockera.

Om du använder PC/Mac-appen kan du lägga till undantag för SoundTouch i ett antivirus- eller brandväggsprogram.

   Om e-brandväggs- eller säkerhetsprogramvaran på datorn uppmanar dig att tillåta åtkomst till SoundTouch ska du tillåta åtkomst. Om du nekar åtkomst kommer SoundTouch-systemet och programvarufunktionerna att vara begränsade. Om du redan har nekat åtkomst kan du prova att avinstallera SoundTouch-appen, installera om den och sedan tillåta åtkomst när du uppmanas till det när du har öppnat appen igen. Om du inte uppmanas att göra det går du till inställningarna i säkerhetsprogramvaran och lägger till SoundTouch-appen och SoundTouch-musikservern som program som inte ska blockeras av programvaran.

Kontrollera om problemet är relaterat till routerns brandväggskonfiguration.

VIKTIGT: Brandväggar ger skydd mellan nätverk och Internet. Innan du försöker med det här förslaget bör du överväga om det är säkert att tillfälligt inaktivera brandväggen eller inte. Om det inte finns några problem kan du försöka med följande.
Logga in på routern och   , i ndra route rsettings, disabbl ethe route rfirewall. Om prestandan förbättras när brandväggen är avaktiverad  bör du använda den till att konfigurera efirewall. Ominstallera brandväggen, ngranska de tillgängliga brandväggsinställningarna i routermenyn.

I routerinställningarna kan du prova att avaktivera läget för trådlös isolering, läget för trådlös åtkomstpunkt eller läget för åtkomstpunkt.

Logga in på routern och leta efter en med  beteckningen åtkomstpunkt/AP-läge, trådlöst isoleringsläge eller trådlöst AP-läge. Den kan finnas på menyn för trådlösa inställningar. Om alternativet är aktiverat kan du försöka med att avaktivera det. Om det inte finns någon förbättring kan du alltid växla tillbaka till den tidigare inställningen.

Om Wi-Fi-nätverket använder en nätverksförlängare (dvs. en repeater, en powerline-adapter eller en åtkomstpunkt) kan du prova att kringgå den.

Nätverkextenders finnas typisk användning dfor nätverk som täcker en stor area o rt -oprove areor o fpoo rreception. Om du vill kontrollera om problemet är relaterat till extendern kan du prova att tillfälligt kringgå eller koppla bort den. Om du behöver extendern eftersom produkten befinner sig i ett område med dålig mottagning kan du kontrollera detta genom att flytta produkten närmare huvudroutern. Jag arbetar med att driva en maskin som är ansluten till huvudroutern utan extendern, problemet är relaterat till extendern (dvs. inställningar eller placering).

Återställ systemet till fabriksinställningarna och starta om installationsprocessen.

Mer information finns i återställa produkten.
Hade du hjälp av artikeln?
Submit
Tack för dina synpunkter!