MER INFORMATION">UPPTÄCK VÄRLDENS BÄSTA BRUSREDUCERING: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD. MER INFORMATION
Butiker Kundvagn

Lifestyle® SoundTouch® 535 underhållningssystem

Försäljning från 2015 – 2016

INTE DIN PRODUKT?
Hjälp oss att ge bästa möjliga support genom att bekräfta din produkt nedan
Select your product
Product image
SUPPORTALTERNATIV FÖR
Loading
SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).

Appen hittar inte Wi-Fi-produkten under installationen

Om Bose Music- eller SoundTouch-appen inte hittar den produkt du försöker ansluta till nätverket kan du prova följande:

Kontrollera om Wi-Fi-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

När Wi-Fi-lampan på baksidan av adaptern är ansluten till nätverket trådlöst ska den vara fast vit. Om Wi-Fi-lampan inte lyser med fast vitt sken, se förstå indikatorlamporna och informationen. (Obs! När du använder en trådbunden anslutning förblir Wi-Fi-lampan släckt.)

Kontrollera att enheten som kör Bose-appen är nära din Bose-produkt.

Håll enheten du vill ansluta nära din Bose-produkt för att vara säker på att den är inom räckvidden för din produkt med Wi-Fi-nätverk  

För iOS-enheter avaktiverar du Wi-Fi Assist.

Om enheten inte kommer att ansluta till Bose-produktens installationsnätverk går du till Enhetsinställningar , väljer Cellular an ddisable Wi-Fi Assist.  Tryck sedan på Bose-nätverksnamnet för att ansluta till det. (Obs! Wi-Fi Assist finns tillgängligt på iOS 9 och senare.)

Stäng av och slå på Wi-Fi på enheten som kör Bose-appen igen.

 I Wi-Fi-inställningarna för enheten som kör Bose-appen kan det hjälpa att återupprätta en anslutning genom att stänga av och slå på Wi-Fi igen.

Slå av och på Wi-Fi på enheten.

På enheten som kör Bose-appen går du till Wi-Fi-inställningarna och stänger av och slår på Wi-Fi igen

Återställ kontrollkonsolen och SoundTouch-adaptern.

Återställning tillämpas för att åtgärda tillfälliga problem. Det är inte något som bör göras flera gånger. Mer information finns i återställa produkten.

Starta om enheten som kör Bose-appen.

Electronics migh behöver startas om från tid till annan för att korrigera mindre problem. Detta görs vanligtvis genom att driva den devic ecompletely och sedan slå på den igen.

Starta om routern.

Router -sskan behöva återställas då och då – ungefär som att starta om en dator. Koppla bort strömmen från routern i 30 sekunder och vänta sedan på att den startas och ansluts. (Obs! Alla enheter som är anslutna till Internet avbryts under återställningen.)

Kontrollera att plats- och nätverksbehörigheter är aktiverade för appen i inställningarna för din mobila enhet.

Platsbehörigheter används av Bose-appen för att identifiera och kontraera din produkt. Om platsinställningarna är inaktiverade för appen fungerar den inte som den ska.
  • För iOS-enheter:
    1. Gå till Inställningar > Sekretess & GT; lokalt nätverk och se till att det inte är inaktiverat för Bose-appen
    2. Gå till Inställningar > Sekretess & GT; Platstjänster och se till att det inte är inaktiverat för Bose-appen
  • För Android-enheter trycker du på och håller ned programikonen och trycker sedan på App Info i popup-fönstret som visas. På skärmen App Info trycker du på behörigheter och ser till att din plats är aktiverad.

Prova att uppdatera produkten med hjälp av en annan tillgänglig alternativ uppdateringsmetod.

Jag har en särskild uppdatering för er rproduct isn' tinstalling som väntat, det finns alternativa sätt att inte installera den. Försök med de olika uppdateringsmetoderna för att inte ändra tonen. Mer information finns i Uppdatera produktens programvara eller fasta programvara.

Om du inte kan ansluta till Wi-Fi med Bose-appen kan du prova med en alternativ anslutningsmetod.

Det går inte att ansluta produkten till nätverket med hjälp av metoden enormal setu pmethod i Bose-appen. Försök med en alternativ metod. Mer information finns i ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.

Om routern sänder mer än ett nätverk (dvs. 2.4 GHz, 5 GHz, Guest), ge nätverken olika namn.

Många routrar sänder flera nätverk, som ett 2.4 GHz-nätverk, ett 5 GHz-nätverk och ett gästnätverk. Om du ser flera nätverk med samma namn när du ansluter en enhet till Wi-Fi kanske vissa enheter inte är anslutna till det förväntade nätverket.

I routerinställningarna kan du prova att tillfälligt inaktivera 5 GHz-nätverket och gästnätverket. Om problemet löses genom att endast använda 2.4 GHz-nätverket byter du namn på 5 GHz-nätverket och gästnätverket till något annat än 2.4 GHz-nätverket (dvs. MyNetwork2G, MyNetwork5G. Och MyNetworkGuest). Med den här funktionen kan du och dina enheter identifiera rätt nätverk. (Tips: Om du namnger ett nätverk måste alla enheter som har kopplats till det e e-föregående nätverksnamnet återanslutas till det nya nätverksnamnet i menyn Enhetsinställningar.)

Om du använder Mac/PC-appen eller ett musikbibliotek som är lagrat på en dator ska du kontrollera om problemet är relaterat till datorns säkerhetskonfiguration.

VIKTIGT: Du datorsäkerhetsoftwaren skaffar beskydd emellan nyour nätverk och internet. Innan du försöker med det här förslaget bör du överväga om det är säkert att tillfälligt inaktivera säkerhetsprogramvaran.  Om det inte finns några problem kan du försöka med följande.
På datorn avaktiverar du tillfälligt alla brandväggar eller säkerhetsprogram en i taget. Om prestandan förbättras när en av dem inaktiveras kan problemet vara relaterat till konfigurationen av den programvaran. Återaktivera all säkerhetsprogramvara som du har inaktiverat. I inställningarna för programvaran som påverkar prestanda lägger du sedan till SoundTouch-appen och SoundTouch-musikservern som program som programvaran inte ska blockera.

Om du använder PC/Mac-appen kan du lägga till undantag för SoundTouch i ett antivirus- eller brandväggsprogram.

   Om e-brandväggs- eller säkerhetsprogramvaran på datorn uppmanar dig att tillåta åtkomst till SoundTouch ska du tillåta åtkomst. Om du nekar åtkomst kommer SoundTouch-systemet och programvarufunktionerna att vara begränsade. Om du redan har nekat åtkomst kan du prova att avinstallera SoundTouch-appen, installera om den och sedan tillåta åtkomst när du uppmanas till det när du har öppnat appen igen. Om du inte uppmanas att göra det går du till inställningarna i säkerhetsprogramvaran och lägger till SoundTouch-appen och SoundTouch-musikservern som program som inte ska blockeras av programvaran.

Kontrollera om problemet är relaterat till routerns brandväggskonfiguration.

VIKTIGT: Brandväggar ger skydd mellan nätverk och Internet. Innan du försöker med det här förslaget bör du överväga om det är säkert att tillfälligt inaktivera brandväggen eller inte. Om det inte finns några problem kan du försöka med följande.
Logga in på routern och   , i ndra route rsettings, disabbl ethe route rfirewall. Om prestandan förbättras när brandväggen är avaktiverad  bör du använda den till att konfigurera efirewall. Ominstallera brandväggen, ngranska de tillgängliga brandväggsinställningarna i routermenyn.

I routerinställningarna kan du försöka avaktivera läget trådlös isolering, läget trådlös åtkomstpunkt eller åtkomstpunktsläget.

Logga in på routern och leta efter en noptio -märkt åtkomstpunkt/AP-läge, trådlöst isoleringsläge eller trådlöst AP-läge. Det kan finnas på menyn för trådlösa inställningar. Om alternativet är aktiverat kan du försöka avaktivera det. Om det jag sno förbättring, kan du alway sswitch tillbaka till den tidigare inställningen.

Om Wi-Fi-nätverket använder en förlängare (som en Wi-Fi-repeater, Powerline-adapter eller åtkomstpunkt) kan du prova att kringgå den.

Network Extender sare används t o utöka räckvidden  för anetwork för att täcka ett stort område. Kontrollera om problemet är relaterat t oan extender genom att tillfälligt koppla bort det. Eftersom det kan minska räckvidden för nätverket genom att koppla ur kan du flytta systemet närmare huvudroutern för att testa om problemet förbättras:
  • Om det inte förbättras är problemet inte relaterat till extendern.
  • Om det förbättras kan du försöka ansluta extendern igen. Ibland kan det hjälpa till att ansluta förlängare efter anslutning till huvudnätverket.
  • Om den förbättras men återkommer efter återanslutning av extendern, är problemet cool dbe relaterat till extendern , dess inställning eller placering.

Återställ systemet till fabriksinställningarna och starta om installationsprocessen.

Mer information finns i återställa produkten.
Hade du hjälp av artikeln?
Submit
Tack för dina synpunkter!