NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Butiker Kundvagn

Bose QuietComfort® SE Headphones

Försäljning från 2022 – aktuell

INTE DIN PRODUKT?
Hjälp oss att ge bästa möjliga support genom att bekräfta din produkt nedan
Select your product
Product image
SUPPORTALTERNATIV FÖR
Loading
SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).

Kort batteritid

Om batteriets laddningsnivå laddas ur snabbare än förväntat kan du prova följande:

Kontrollera inställningarna för automatisk avstängning och justera därefter

Med inställningen för automatisk avstängning kan produkten automatiskt stängas av och gå in i standbyläge om den inte används under en viss tid. Detta är till exempel användbart för att spara ström om produkten råkar vara påslagen av misstag.
Som standard är den här funktionen inställd på aldrig. Det är dock möjligt att du eller någon annan har justerat timern för automatisk avstängning i Bose Music App.

Information om hur du kontrollerar och justerar inställningarna för automatisk avstängning finns i Aktivera eller avaktivera läget för automatisk avstängning.

Kontrollera om det finns produktuppdateringar och installera dem.

På en dator går du till btu.bose.com och följer instruktionerna för att säkerställa att produkten har de senaste funktionerna och förbättringarna. Se Uppdatera produktens programvara eller inbyggda programvara.

Kontrollera om batteriet är laddat.

Se till att batteriet inte är urladdat. Mer information finns i Kontrollera återstående batteriladdning och ladda hörlurarna.

Stäng alltid av produkten när den inte används.

För att spara på batteriet måste strömbrytaren vara i läget av när produkten inte används.

Återställ produkten.

Precis som att starta om en smartphone kan din produkt behöva återställas ibland för att rätta till mindre problem. Mer information finns i återställa produkten.

Din produkt kan behöva service.

Om de angivna stegen inte löser problemet kan produkten behöva service. Följ länken nedan för mer information om hur du utför service på produkten. Beroende på produkt och region får du ett kontaktnummer eller möjlighet att konfigurera tjänsten online.

Klicka här för att starta tjänsten
Hade du hjälp av artikeln?
Submit
Tack för dina synpunkter!