MER INFORMATION">UPPTÄCK VÄRLDENS BÄSTA BRUSREDUCERING: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD. MER INFORMATION
Butiker Kundvagn

QuietComfort 35 II trådlösa hörlurar

Försäljning från 2017 – 2023

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
App
Ljud
Ström
Bluetooth
Mikrofon
Kontroller
Installation
Brusreducering
Batteri
Kosmetisk

     Om du öppnar Bose Connec tapp på din iOS- eller Android-enhet, men Bose Bluetooth® produk tis not foun dor inte visas i appen, prova följande:

Om du trycker på knappen på hörlurarna för att göra en begäran till Amazonas Alexa assistent men Alexa inte svarar kan du försöka med följande:

Om du inte kan använda Google Assistant med produkten kan du prova följande:

Jag saknar ljud från vänster eller höger öra medan du lyssnar på din produkt, prova följande:

Om du upplever ett statiskt, förvrängt ljud eller oväntade ljud från hörlurarna när du hör höga ljud omkring dig bör du tänka på följande:

This is normal: Det kan ta en stund att byta källa om båda källorna spelar. Under den här tiden kan det verka som om den nya källan är pausad eller att headsetet inte producerar ljud.

Om du upplever distorsion, knastrande, statiskt, brus eller oväntat dålig ljudkvalitet från produkten:

Om du hör ett högt vinande eller visslande ljud från ett eller båda öronen när du använder produkten kan du prova följande:

Om du tappar bort ljudet från Bose-produkten när du använder den för att ringa samtal med en virtuell mötesprogram online (t.ex. Skype, team, Zoom osv.) kan du försöka med följande:

Om du hör för höga låga frekvenser från produkten kan ljudkvaliteten vara mörk, dämpad eller svår att höra. Om du vill minska basresponsen och/eller öka diskantsvaret kan du försöka med följande:

Om du inte hör tillräckligt med lågfrekvent ljud från produkten kan ljudkvaliteten vara tinnig, krympt eller saknas fyllighet. Försök med följande om du vill öka basresponsen eller minska diskantresponsen:

Om videon på TV:n eller enheten du tittar på inte stämmer överens med motsvarande ljud du hör från produkten kan du prova följande

Om produkten verkar vara korrekt konfigurerad men inte ger ljud kan du prova följande:

Om ljudet som spelas upp från produkten spelas in och ut, spelas upp inkonsekvent eller låter hackigt kan du försöka med följande:

Om produkten ger ifrån sig oväntade tickande ljud när du slår på den kan du försöka med följande:

Om någon av högtalarna i produkten är av låg volym eller ger dålig ljudkvalitet kan du prova följande:

Om volymnivån som hörs från produkten är svag eller tystare än normalt kan du prova följande:

Om du hör ett klickande, virvlande, vibrerande eller något annat ovanligt ljud som kommer från produkten kan du prova följande:

Om personen i den andra änden av ett telefonsamtal hör ett klickande ljud när du justerar Bluetooth-volymen på Bose-produkten kan du försöka med följande:

Om produkten verkar få ström men inte slås på som förväntat:

Om produkten ger ifrån sig oväntade tickande ljud när du slår på den kan du försöka med följande:

Om du trycker på strömbrytaren på hörlurarna till läget av men de fortsätter att lysa och lampan inte släcks kan du prova följande:

Om indikatorlampan på produkten lyser med fast rött sken eller blinkar rött kan du prova följande:

Batteriets indikatorlampa på systemet blinkar gult under laddning och slutar blinka när batteriet är fulladdat. Om lampan aldrig slutar blinka under laddning kan du försöka med följande:

Om strömmen till produkten verkar vara oregelbunden eller om den startar och stängs av oväntat kan du prova följande:

Om produkten är ansluten till elnätet men inte verkar få ström kan du prova följande:

Om Bluetooth-anslutningen mellan produkten och en ansluten ljudenhet bara är tillförlitlig inom produktens räckvidd kan du försöka med följande:

Om du inte kan para ihop Bose-högtalaren eller hörlurarna med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon, surfplatta, bärbar dator eller TV, här är några saker att prova.

Om Bluetooth-anslutningen mellan systemet och en ansluten enhet (dvs. Bärbar dator, smartphone eller Bose-app) är oregelbunden eller försvinner oväntat, försök med följande:

Om mikrofonen på produkten svarar tyst eller med extra ljud som gör det svårt för andra att förstå dig under telefonsamtal med produkten kan du försöka med följande:

Om du har svårt att förstå dig, hör mycket bakgrundsljud och/eller om du låter förvrängt under telefonsamtal när du använder Bose-produkten kan du prova följande:

Om mikrofonen på produkten registrerar din röst inkonsekvent eller om någon säger att du håller på att koppla in och ut när du ringer samtal med produkten kan du försöka med följande:

Om mikrofonen på produkten inte tar emot din röst eller om någon inte kan höra dig när du ringer samtal med produkten kan du försöka med följande:

Om du inte kan använda produkten med Siri-röstassistenten från Apple kan du försöka med följande:

Om svara-/avslutaknappen på Bose-hörlurarna inte avslutar telefonsamtal kan du försöka med följande:

Om du trycker på knappen på hörlurarna för att göra en begäran till Amazonas Alexa assistent men Alexa inte svarar kan du försöka med följande:

Om du inte kan kontrollera volymen för en enhet som är ansluten till headsetet med hjälp av headsetkontrollerna kan du försöka med följande:

Prova följande för att lösa problemet:

Om du trycker på knapparna på produkten men de inte svarar eller inte styr produkten som förväntat kan du försöka med följande:

Om personen i den andra änden av ett telefonsamtal hör ett klickande ljud när du justerar Bluetooth-volymen på Bose-produkten kan du försöka med följande:

Om du inte kan starta eller slutföra en uppdatering av en Bose-produkt eller -app kan du prova följande:

Om du inte kan länka en enhet till produkten med NFC (Near Field Communication) kan du försöka med följande:

Om du inte kan använda Google Assistant med produkten kan du prova följande:

Om du upplever ett statiskt, förvrängt ljud eller oväntade ljud från hörlurarna när du hör höga ljud omkring dig bör du tänka på följande:

Kombinationen av både aktiv och passiv brusreduceringsteknik i hörlurarna är avbränd för att stänga ute de flesta ljud, men kanske inte blockera allt. Du kanske fortfarande hör högre tonade ljud som sirener och till och med mänskliga röster, även om volymen på dessa ljud bör minskas dramatiskt. Om du inte lägger till någon brusreducering i hörlurarna så är det några steg du kan prova.

Om batteriets laddningsnivå laddas ur snabbare än förväntat kan du prova följande:

Observera följande om huvudbandet på hörlurarna är skadat eller lossnat: