Gratis frakt och gratis retur
 

Använda högtalarens kontrollknappar

Använd kontrollknapparna på högtalaren för att styra uppspelning, volym och andra funktioner på en ansluten enhet.

Kontrollknappar för musikuppspelning och högtalarstatus

Strömbrytare:

Tryck för att sätta på och stänga av högtalaren.

Bluetooth®:

Håll ned för att förbereda högtalaren för ihopparning med en ny enhet

Tryck påBluetooth-knappen för att höra vilka enheter som är anslutna.

Tryck på den inom 2 sekunder för att ansluta till nästa enhet i högtalarens ihopparningslista.

Håll ned den i 10 sekunder tills du hör ”Bluetooth device list cleared. Ready to pair” (Listan över Bluetooth-enheter rensad, klar för ihopparning).

Flerfunktion:

I Bluetooth-läge: Tryck en gång för att spela upp/pausa, tryck två gånger för att hoppa framåt och tryck tre gånger för att hoppa bakåt. Obs! Det är inte alla enheter som har stöd för dessa funktioner

I språkvalsläge: Håll ned för att välja språk

Så här spelar du upp media:

  • Tryck en gång för att spela upp eller pausa
  • Tryck två gånger för att hoppa till nästa spår
  • Tryck tre gånger för att hoppa till föregående spår

Tryck och håll intryckt för att aktivera röststyrningsfunktionen på din enhet. En ton indikerar att röststyrningen är aktiverad

Volym upp (+) och ned (-):

Tryck på Volym upp eller ned för att höja eller sänka högtalarvolymen

I språkvalsläget använder du de här knapparna för att bläddra igenom språkalternativen för röstanvisningar. Mer information finns i Ställa in eller byta språk för röstaviseringar.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.