Gratis frakt och gratis retur
 

Ringa och ta emot samtal med Bluetooth®

Innan du ringer eller tar emot några samtal måste du kontrollera att ditt headset är synkroniserat med telefonen. Se Para ihop med en Bluetooth®-aktiverad enhet. Se tabellen nedan och matcha önskad åtgärd med motsvarande åtgärd för Bluetooth-funktionsknappen:

Ringa ett samtal:
Ring från ansluten telefon. Samtalet kopplas automatiskt till ditt headset.

 

Aktivera röststyrning (om tillgängligt):
När det inte finns några inkommande eller pågående samtal trycker du kort på Bluetooth-funktionsknappen.

 

Besvara ett samtal:
Tryck kort på Bluetooth-funktionsknappen. Du ska höra ett kort pip i ditt headset innan du hör det inkommande samtalet.

 

Avsluta ett samtal:
Tryck kort på Bluetooth-funktionsknappen. Du ska höra två korta pip i ditt headset som meddelar att samtalet är avslutat.

 

Avvisa ett inkommande samtal:
Håll in Bluetooth-funktionsknappen i en sekund.

 

För att ringa senast slagna numret igen:
När det inte finns några inkommande eller pågående samtal trycker du på Bluetooth-funktionsknappen två gånger i snabb följd.

 

Överföra ljudet till en mobiltelefon:
Under ett pågående samtal håller du in Bluetooth-funktionsknappen i tre till fyra sekunder. Då överförs ljudet till mobiltelefonen och Bluetooth-anslutningen förblir aktiv.

Om ett samtal pågår och intercom-enheten är bortkopplad går det att slutföra samtalet med headsetet. Det stängs av ungefär tre minuter efter samtalets avslut. Om du vill använda headsetet när det är bortkopplat från intercom-enheten (för att lyssna på sekundära ljudkällor, ringa eller ta emot samtal) rekommenderar vi att du avaktiverar funktionen för automatisk avstängning i syfte att undvika funktionsavbrott. Hjälpinformation finns under Ställa in kontrollmodulens funktionsomkopplare.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.