Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Fjärrfelsökning

Min fjärrkontroll fungerar inte.

Kontrollera att systemet är påslaget. Prova med att sätta på systemet via kontrollpanelen. Om inte det fungerar läser du vidare i Jag kan inte slå på systemet

Byt batterier i fjärrkontrollen. Kontrollera att batterierna matchar polmarkeringarna i batterifacket (även om batterierna har bytts nyligen). Använd inte uppladdningsbara batterier. Uppladdningsbara batterier kanske inte laddas upp fullständigt och vissa kan ha lägre spänning.

Utför en återställning av kontrollkonsolen.

Stäng av kontrollkonsolen

håll ned strömknappen på kontrollkonsolen i fem sekunder. den röda led-lampan släcks

Strömsladd

släpp strömknappen och försök igen

Koppla fjärrkontrollen till systemet på nytt. Mediecentret och fjärrkontrollen måste matcha varandra för att de ska fungera felfritt. Mer information om hur du associerar fjärrkontrollen med systemet på nytt finns i Para ihop fjärrkontrollen med konsolen

Meddelandet ”No signal” visas på fjärrkontrollen. Vad ska jag göra?

Om meddelandet ”No Signal” visas på fjärrkontrollens display kan du försöka lösa problemet genom att para ihop fjärrkontrollen med konsolen och återställa kontrollkonsolen

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.