Gratis frakt om du beställer idag.
 

Ingen bild visas på tv-skärmen

Prova följande om du inte kan se video på tv-skärmen:

Kontrollera att tv:n är påslagen och vald. Kontrollera även att tv-ingången är aktiverad. På vissa tv-apparater kan ingången inaktiveras eller döljas. Om du vill ha hjälp med att ändra tv-ingångar och aktivera/inaktivera dem ska du läsa vad som står i bruksanvisningen som följde med tv:n.

Så här gör du en återställning av kontrollkonsolen:

Stäng av kontrollkonsolen och håll sedan strömknappen nedtryckt i fem sekunder.

Släpp upp strömknappen när den röda lampan slocknar. Återställ systemet och kontrollera om du ser någon bild

Sätt tillbaka bildkabeln i källan och på baksidan av kontrollkonsolen.

Om möjligt ska du prova med en annan bildkabel. Bildkabeln kan vara orsaken till problemet.

kontrollera om enheten finns med i listan med källenheter. tryck på source på fjärrkontrollen för att visa listan över enheter som har konfigurerats. om enheten inte finns med kan du läsa ansluta en ljud/video-enhet

Anslut videoutgången för källan direkt till tv:n. Om problemet kvarstår kan problemet ligga hos den anslutna källenheten, tv:n eller den använda kabeln.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.