NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.

Bose Sleepbuds™ II

Försäljning från 2020 – 2023

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Skötsel och underhåll
Installera Bose-produkten
Ansluta andra produkter
Ljudinställningar
Lampa
Systeminställningar
Batteri
Klicka/larm
Ström
Programvara
Kompatibilitet

En återställning kan starta om produkten eller så kan den klura rlocally-lagrade produktinställningar, till exempel ihopparade enhetslistor. Ta reda på vilket alternativ som är tillgängligt för att återställa produkten.
 

Serienummer innehåller viktig information om din produkt, inklusive modellnummer och födelsedatum (tillverkningsdatum). Serienumret finns på din produkt, produktförpackning eller app (om tillämpligt).

Uppdateringar av programvara och fast programvara förbättrar produktens funktioner och stabilitet. Installera alla tillgängliga uppdateringar så att produkten fungerar så bra som möjligt.

Genom att installera de senaste produkt- och/eller appuppdateringarna får du tillgång till de senaste funktionerna och stabilitetsförbättringarna. Ta reda på hur du kontrollerar produktens version.

Öronsnäckorna på produkten kan bytas ut. På så sätt kan du byta ut slitna spetsar eller fästa en annan storlek spets för en bättre passform.

Det är viktigt att hålla öronsnäckorna och nätgallren under öronsnäckorna rena och fria från skräp. Om det finns skräp på någon av dem stör den högtalarna i produkten och påverkar ljudkvaliteten. Ta reda på hur du rengör produkten.

I telefonfritt läge spelas det förinställda viloläget upp så snart som du tar bort sömsmåpparna från laddaren, ingen app behövs.

Lär dig hur du konfigurerar produkten, ansluter komponenter och drar nytta av alla dess funktioner.

Dessa instruktioner kommer att gå dig genom att installera eller ”side Loading” android-appen.

Ta reda på hur du snabbar på din produkt när du är redo att använda den och Powe rit av när den inte används.

Med den kostnadsfria appen Bose Sleep kan du konfigurera dina sömnkuddar, hantera väckningslarm, välja maskeringsljud och enkelt justera andra inställningar från din mobila enhet. Ta reda på vilka produkter som fungerar med appen och hur du skaffar den.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den parades ihop med så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Detta är användbart om produkten ansluts till en annan enhet när du slår på den eller om du bara vill byta till en annan enhet.

Dessa instruktioner kommer att gå dig genom att installera eller ”side Loading” android-appen.

Ta reda på hur du parar ihop produkten trådlöst med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

 Om du har fler än en Bose Bluetoot-högtalare eller -hörlurar kan du hitta information om hur du ansluter dem tillsammans.

Ta reda på hur du använder Bose-appen för att trådlöst para ihop produkten med en Bluetooth-enhet, till exempel en smartphone eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

Med appen Sleep kan du lyssna på och ändra de olika ljud som din Sleepbuds kan spela. Du kan prova ljud på din mobila enhet och sedan överföra dem du vill höra till dina Sleepbuds.

Lär dig hur du höjer eller minskar produktens volymkontroll.

Med insomningstimern kan systemet stängas av automatiskt efter en valbar tidsperiod. Ta reda på hur du slår på eller stänger av insomningstimern och, när den är aktiverad, hur du justerar tiden tills systemet stängs av.

Ta reda på vad LED-indikatorlampan på produkten visar dig om produktens status.

I telefonfritt läge spelas det förinställda viloläget upp så snart som du tar bort sömsmåpparna från laddaren, ingen app behövs.

Med insomningstimern kan systemet stängas av automatiskt efter en valbar tidsperiod. Ta reda på hur du slår på eller stänger av insomningstimern och, när den är aktiverad, hur du justerar tiden tills systemet stängs av.

Ta reda på hur du kontrollerar batteriets laddningsnivå med hjälp av produktens lampa eller Bose-appen, om tillämpligt.

Produkten är likställs med batteriskyddsläge som bevarar batteriladdningen när systemet är frånkopplat och inte används under en viss tid. Vi visar hur det fungerar och hur du tar ut det ur batteriskyddsläget.

Med snooze-funktionen kan du pausa ett väckningslarm från att ljuda under en viss tid innan du återupptar larmet. Ta reda på hur du använder snooze-funktionen.

Systemet har ett larm som kan ställas in för att varna dig vid en viss tidpunkt. Lär dig hur du slår på eller stänger av larmet.

Ta reda på hur du snabbar på din produkt när du är redo att använda den och Powe rit av när den inte används.

I den här artikeln beskrivs programvarudatum och datum för den fasta programvaran. Den inbegriper frisläppandedrag och insektfixar.

Du kan använda Bose-produktuppdateringen på btu.Bose.com för att uppdatera kompatibla Bose-produkter. Det här webbaserade uppdateringsprogrammet är ett enkelt sätt att hålla produkten uppdaterad med de senaste funktionerna och förbättringarna. Ta reda på vilka datorer och webbläsare som är kompatibla med uppdateringsprogrammet.