Fri frakt på beställningar över SEK 999.
 

Policyer

Läs igenom vårt sekretessmeddelande, våra säkerhetspolicyer och övrig information, så att du känner dig helt trygg när du handlar på Bose.se.

Om du inte känner dig bekväm med att ha cookies på din dator kan du ta bort dem. Du kan även ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies eller välja att få ett meddelande när du får en cookie, så att du kan bestämma om du vill acceptera den eller inte. Klicka på de här länkarna om du vill ha mer information om hur du hanterar cookies i vanliga webbläsare:

Sekretesspolicy

På Bose anser vi att ditt interagerande med oss ska leda till fantastiska upplevelser som varar. För att det ska vara möjligt är det viktigt för oss att vi skapar ett förtroende och upprätthåller det. Det är viktigt för oss att du förstår hur personuppgifter samlas in och används.

Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose" Bose B.V. med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.

Denna sekretesspolicy gäller specifikt för Boses informationshantering och gäller information som du skickar in online och via andra kanaler (t.ex. i Bose-butiker).

När vi av någon anledning begär personuppgifter på Boses webbplats, kommer vi att tillhandahålla en länk till den här sekretesspolicyn. När vi begär personuppgifter offline kommer vi att informera dig om hur du får en kopia av den här sekretesspolicyn.

Personuppgifter: Med "personuppgifter" menar vi all information som gäller dig och med vilken du kan identifieras direkt (t.ex. ditt namn) eller indirekt (t.ex. din IP-adress som vi samlar in när du köper en produkt online).

Så här samlar vi in personuppgifter: Följande är en översikt över några av de sätt som vi kan erhålla personuppgifter:
Online:

Inköp på Boses webbplats

Andra interaktioner på internet (tävlingar och utlottningar, undersökningar osv.)

Offline:

Inköp via telefon, post och Bose-butiker

Produktregistreringskort

Andra interaktioner i Bose-butiker eller via telefon (tävlingar och utlottningar, undersökningar osv.)

Boses musikföreställningar/evenemang

Biljetter till Bose Music Theatre

Personuppgifter som vi samlar in online/offline: Du får en detaljerad beskrivning av vilken typ av information som vi erhåller vid varje enskild kontaktpunkt (online eller offline) om du läser våra sekretesspolicyer som gäller användning online respektive offline. De ämnen som tas upp visas till vänster på den här sidan.

Hur vi använder dina personuppgifter: I allmänhet används personuppgifterna för att:

Behandla dina beställningar, besvara dina frågor om Bose-produkter och -tjänster eller för att ge dig tekniska uppdateringar om våra produkter och tjänster inom olika områden, till exempel när en beställning har slutförts eller en faktura har skickats.

Genomföra marknadsundersökningar på grundval av sammanställda (ej personligt identifierbara) uppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster. Sådana marknadsundersökningar kan genomföras med hjälp av externa samarbetspartner som bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Bose.

Analysera dina personuppgifter, inklusive dina personliga preferenser, för att ge dig anpassad marknadsföringsinformation om Boses produkter, tjänster och erbjudanden, samt om produkter och tjänster från Boses samarbetspartner som valts ut efter personliga preferenser, hobbies och intressen.
Du kommer att få informationen per e-post, sms, telefon eller genom personanpassad post, men bara om du har angett att du vill ha sådana meddelanden från Bose och dess handelspartner. Du kommer att få erforderlig information om våra samarbetspartner när vi samlar in dina data.
Bose kan bifoga ytterligare data från tredje part till din information i analys- och marknadsföringssyften.

Upprätta statistik om din användning av webbplatsen, för marknadsföring och analys, i syfte att förbättra vår webbplats och våra erbjudanden.

Överföra dina personuppgifter till tredje part för de ändamål som anges nedan.

Om du vill ha en detaljerad beskrivning av hur vi använder informationen och hur du kontrollerar användningen av den, kan du läsa våra sekretesspolicyer som gäller användning online respektive offline. De ämnen som tas upp visas till vänster på den här sidan.

Användning av cookies: Boses webbplats använder cookies som installeras på kundens dator. Cookies är oumbärliga vid behandlingen av en beställning för att hämta information om kunden. Den informationen (både datorns konfiguration och kundens personliga preferenser) underlättar användningen av Boses webbplats. Informationen kan bestå av personlig information, men innehåller inte namn (förutom användarnamnet), adress eller andra personuppgifter, t.ex. de uppgifter som blir tillgängliga vid betalning med kreditkort. Klicka här om du vill ha mer information om hur vi använder cookies. Du kan konfigurera datorn så att den inte accepterar cookies. Om du gör det kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på Boses webbplats och inte heller få tillgång till vissa delar av webbplatsen.

Överföringar till tredje part: Det kan bli nödvändigt att överföra dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, preferenser, intressen) till företag med anknytning till Bose eller dess ombud för att de ska kunna utföra beställningsforskning, inköpsbearbetning, analys och marknadsföring på uppdrag av Bose. Sådana företag (registerförare) kan ligga i USA eller något annat land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där de rättsliga bestämmelserna om skydd av privatlivet med avseende på kundens personuppgifter skiljer sig från dem som gäller i Europeiska unionen. Om så är fallet kommer Bose att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter ändå är tillräckligt skyddade. Samma försiktighetsåtgärder kommer att användas av Bose om dina data skulle överföras till marknadspartner utanför EES i syfte att förse dig med utskick om Bose eller tredjepartsprodukter och -tjänster som kan passa dina specifika intressen, hobbies och aktiviteter.
I händelse av att kontrollen över Bose skulle förändras, förbehåller vi oss rätten att överföra dina personuppgifter till eventuellt företag som tar över kontrollen över Boses verksamhet. Vi vill också informera om att Bose kan behöva lämna ut viss information till tredje part (domstolar, administrativa organ osv.) om det krävs enligt lag.

Så här gör du om du vill ange dina preferenser eller utnyttja din rätt att få dina personuppgifter korrigerade, spärrade eller raderade: När du lämnar dina personuppgifter till Bose (t.ex. vid ett inköpstillfälle) kan du ange dina reklampreferenser gällande personuppgifterna (adress, e-postadress, telefonnummer) du delar med oss. Med hjälp av kryssrutorna på webbplatsen eller på offlinedokumenten som dina personuppgifter hämtas från kan du tacka ja eller nej till att ta emot uppdateringar om våra produkter och tjänster eller om produkter och tjänster från våra handelspartner. Om Bose har använt dina uppgifter efter att ha fått informationen från ett annat företag som du lämnat dina uppgifter till, kan du ange dina preferenser när Bose kontaktar dig. Därefter kan du alltid kontakta Bose och be att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.
Kontakta oss antingen via telefon på 20909020, via e-post (sales_support_se@bose.com) eller vanlig post till adressen Bose Sverige, Bifrostgatan 38, 431 44 Mölndal om du vill uppdatera dina kommunikationspreferenser, om du vill utnyttja din rätt att få tillgång till dina uppgifter eller om du vill korrigera, spärra eller radera uppgifter som vi inte längre behöver.

Ändringar i policyn. Denna policy kan ändras då och då. Vi publicerar då ändringarna på den här webbplatsen och informerar dig om dem via e-post eller vanlig post. Om du inte har några invändningar mot en sådan förändring inom 14 dagar efter mottagandet av vår information, kommer den nya policyn att tillämpas. Vi understryker effekten av uteblivna svar i vår kommunikation. Vid invändning mot den nya policyn kommer de gamla villkoren fortsätta att gälla.
Denna sekretesspolicy regleras uteslutande enligt lagstiftningen i Nederländerna.

Onlinesäkerhet

Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose": Bose European Management Services BV med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.

Vi på Bose vet att säkerhet och sekretess är viktiga frågor för våra onlinekunder. Därför använder vi en rad åtgärder för att upprätthålla integriteten och säkerheten för personuppgifter, inklusive krypteringstekniker som underlättar överföringen av din information på alla våra säkra webbsidor. Klicka här om du vill ha mer information om åtgärderna som vi vidtar för att upprätthålla säkerheten online.

I vår onlinebutik kan du ange vilken sekretess du vill ha för ditt namn, din postadress, e-postadress och annan information som du delar med oss. Vi kommer inte att behålla dina kreditkortsuppgifter längre än nödvändigt för att behandla betalningen, såvida du inte har bett oss att spara kortuppgifterna för ytterligare köp.

Kryptering

Den här webbplatsen godkänner bara beställningar från webbläsare som kommunicerar via SSL-kryptering (Secure Socket Layer), som ger en säker miljö för upp till 128-bitars krypteringsnyckellängd när din information överförs. När du beställer online från Bose krypteras dina personuppgifter, inklusive ditt kreditkortsnummer. Ring oss om du hellre handlar genom att lämna ditt kreditkortsnummer till en säljare via telefon.

Digital säkerhet

Alla personuppgifter på den här webbplatsen skyddas av digital säkerhetsteknik som tillhandahålls av GeoTrust. Ikonen "site certificate" ("webbplatscertifikat") från GeoTrust visas på alla säkra sidor. Om du vill visa webbplatscertifikatet klickar du på bilden med ett stängt hänglås eller nyckeln i fältet längst ner i webbläsarfönstret. En liten ruta med säkerhetsinformation om webbplatsen visas. Om du använder Internet Explorer kan du titta under "Utfärdat till:" för att bekräfta att du befinner dig på den här webbplatsen. Under "Utfärdat av:" kan du kontrollera vilka som utfärdat webbplatscertifikatet. Om du använder Netscape klickar du på "Visa" för att visa information om ämne och utfärdare.

Webbplatscertifikat

Alla säkra sidor på den här webbplatsen skyddas av ett digitalt certifikat från GlobalSign. Detta visas genom ikonen "site certificate" ("webbplatscertifikat") som visas på alla säkra sidor. Om du vill visa webbplatscertifikatet klickar du på bilden med ett stängt hänglås eller nyckeln i fältet längst ner i webbläsarfönstret. En liten ruta med säkerhetsinformation om webbplatsen visas. Om du använder Internet Explorer kan du titta under "Utfärdat till:" för att bekräfta att du befinner dig på den här webbplatsen. Under "Utfärdat av:" kan du kontrollera vilka som utfärdat webbplatscertifikatet. Om du använder Netscape klickar du på "Visa" för att visa information om ämne och utfärdare.

Länkar till andra webbplatser

Vissa länkar på den här webbplatsen kan ta dig till andra webbplatser som inte administreras av Bose. Sådana länkar är bara till för din bekvämlighet och innebär inte att vi stödjer ägaren/sponsorn till den aktuella webbplatsen eller innehållet på webbplatsen. De andra webbplatserna kan innehålla villkor, sekretessbestämmelser och andra bestämmelser som skiljer sig från dem som gäller på den här webbplatsen. Bose tar inget ansvar för innehåll, exakthet, giltighet, laglighet eller annat i samband med det material eller den information som finns på sådana webbplatser.

Kreditkortssäkerhet

Sidcertifikat

Varje säker sida på den här webbplatsen har säkrats med ett digitalt certifikat från GlobalSign. En ikon med ett "sidcertifikat" från GeoTrust visas på alla säkra sidor. För att visa certifikatet klickar du på ikonen med det stängda låset eller nyckeln längst nere i webbläsarens fönster. En liten ruta med sidans säkerhetsinformation visas. Om du använder Internet Explorer tittar du under "Issued to:" för att verifiera att du är på den sidan. Titta under "Issued by:" för att verifiera vem som har certifierat sidan. Om du använder Netscape klickar du på "View" för att se information om ämnet och utgivaren.

Kreditkortssäkerhet

Precis som förväntat är dina personuppgifter, inklusive kreditkortsnummer, krypterade när du gör en onlinebeställning från Bose. Om du vill handla men föredrar att ge kreditkortsinformationen till en representant via telefon kan du helt enkelt ringa oss.

Onlinesekretess

Bose vet hur viktigt det är med säkerhet ochsekretess för de kunder som handlar online. Vi tillämpar ett antal olika sekretess- och säkerhetsåtgärder – inklusive teknik för kryptering – för att skydda dina personuppgifter och se till så att de överförs på ett säkert sätt till våra webbsidor. När du gör ditt inköp online kan du ange hur du vill att din kreditkortsinformation, ditt namn, din adress, e-postadress och andra uppgifter som du uppger till oss ska behandlas.

Information kan komma att delas med andra ansedda företag ("tredje part") för orderundersökningar, analyser och marknadsföring. Till exempel kan sammanställda formulär med information skickas till tredje part för marknadsundersökningar, marknadsförings- och demografiska rapporter. Vi har även tillåtelse att dela personlig och/eller orderinformation som du har uppgett till oss med dessa företag för att tillhandahålla dig e-post om produkter och tjänster som kan tilltala dina specifika intressen, hobbyer och aktiviteter. Vi kan komma att bifoga extra information från tredje part till din information för analys- och marknadsföringssyften.

Delgivande av personuppgifter

I allmänhet frågar vi efter information som behövs för att stödja din kundrelation med Bose. Informationen används för att skapa en bättre shoppingupplevelse för dig och kan också användas för att vi ska kunna utveckla bättre produkter och förbättra våra tjänster på vissa områden, t.ex. uppfyllande av beställningar eller fakturering.

Vi analyserar även kundinformationen i sammanställd form – dvs. vi samlar in information från tusentals besök på webbplatsen och analyserar den i sin helhet.

Informationen får delas med andra ansedda företag ("tredje part") för orderundersökningar, analyser och marknadsföring. Till exempel kan sammanställda formulär med information komma att skickas till tredje part för marknadsundersökningar, marknadsförings- och demografiska rapporter. Vi har även tillåtelse att dela personlig och/eller orderinformation som du har uppgett till oss med dessa företag för att tillhandahålla dig e-post om produkter och tjänster som kan tilltala dina specifika intressen, hobbyer och aktiviteter. Vi får bifoga extra information från tredje part till din information för Betalningprocessen, analys- och marknadsföringssyften.

Du kan ange inställningar för hur Bose eller en tredjepart använder informationen i ditt Bose®-konto för att kontakta dig. För att begränsa hur vi kontaktar dig i framtiden, var vänlig och kontakta oss antingen på telefon 0774- 430 430, via e-mail eller per post, Bose A/S Bifrostgatan 38 SE-431 44 Mölndal.

Tänk på att vi har tillåtelse att delge specifik information om det krävs i juridiska sammanhang.Denna sekretesspolicy styrs av svensk lag.

Om du väljer att köpa en produkt online, kommer Bose hantera din betalning via en sammarbetspartner, Ogone. För att slutföra din transaktion behöver du acceptera och samtycka till överföring och lagring av relevant ekonomisk information, ditt namn, adress till Ogone.

Cookiepolicy

Vi på Bose® respekterar att du oroar dig för personlig integritet och värdesätter vår relation med dig.
Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose": Bose B.V. med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.
Precis som många andra företag använder vi teknik på vår webbplats som samlar in information och gör det lättare för oss att förbättra din onlineupplevelse.
De cookies som vi på Bose® använder gör att vår webbplats fungerar och talar om för oss vilken information och marknadsföring som är mest användbar för besökare.
Denna Cookiepolicy förklarar:

 • Vad är cookies?
 • Vilken information samlar vi in och varför?
 • Vilken sorts cookies använder vi?
 • Hur länge lagras cookies på din enhet?
 • Hur hanterar man cookies?
 • Vad händer om man blockerar alla cookies
 • Ändringar i cookiepolicyn
 • Så här kontaktar du oss

Vad är cookies?

En cookie är en texfil som innehåller information som laddas ned till din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Det som är bra med cookies är att de gör att webbplatser kan känna igen en användares enhet. När du besöker webbplatsen igen skickas cookies tillbaka till ursprungswebbplatsen eller till en annan webbplats som känner igen cookien. Mer information om cookies finns på: www.allaboutcookies.org.
När vi hänvisar till cookies i den här policyn är det vår avsikt att omfatta alla liknande funktioner, däribland webbsignaler och loggfiler. Du hittar mer information om de andra verktygen i vår ordlista.

Vilken information samlar vi in och varför?

Som en del i arbetet med att ge våra kunder en angenäm och bestående upplevelse används cookies för att behandla information, så att vi bättre kan förstå vad du vill få ut av vår webbplats.Exempel på den sorts information vi samlar in via cookies är:

 • hur många användare som besöker Bose® webbplats, hur ofta webbplatsen besöks, vilka sidor som besöks på webbplatsen, genomklickningar på webbplatsen och hur lång tid som tillbringats på webbplatsen totalt
 • vilken webbplats som besöktes före Bose® webbplats
 • om du har besökt vår webbplats tidigare eller är en förstagångsbesökare
 • dina preferenser vad gäller sidvisning (t.ex. layout, preferenser vad gäller storlek, språk, etc.)
 • dina köp och beställningar och
 • ditt användarnamn, lösenord, webbläsare och IP-adress, så att vi kan känna igen dig vid framtida besök.

Lägg märke till att vi inte samlar in ditt namn eller din e-postadress via cookies.

Utöver detta gör cookies det lättare för oss att:

 • skräddarsy ditt besök: Vi kan använda information från ditt besök för att förbättra ditt nästa besök på vår webbplats
 • skräddarsy de annonser och reklambudskap du får på webbplatsen, antingen från oss eller från tredje part. Detta kan innebära att vi identifierar inslag på webbplatsen som du är intresserad av och rekommenderar tillbehör till ditt Bose® system eller ger användbar information, som hur du utökar ditt ljudsystem till andra rum. Vårt mål är att ge dig vad du vill ha så snabbt och enkelt som möjligt och att
 • undersöka kundtrender: Vi sammanställer information från tusentals kundbesök och analyserar som en helhet. I denna sorts studie ligger fokus på att identifiera trender bland de många besökarna på vår webbplats och inte på att analysera information om en enskild kund.

Vilken sorts cookies använder vi?

När du använder vår webbplats kan dessa sorters cookies skickas till din enhet:

Cookies från första part
Bose® skickar dessa cookies. De är till största delen nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda funktionerna.

 • Nödvändiga cookies – Bose® skickar dessa cookies för att du ska kunna navigera på webbplatsen eller använda olika efterfrågade funktioner, som att lagra språkval eller göra beställningar på webbplatsen.
 • Analyscookies – Bose® skickar dessa cookies för att samla in statistisk (sammanställd och anonym) information om hur du och andra besökare använder webbplatsen. Med hjälp av denna information kan Bose® förbättra hemsidans funktionalitet.

Cookies från tredje part
Förutom att vi använder dessa applikationer kan vissa tredjepartsföretag och dotterbolag skicka och få tillgång till cookies på din dator och även tillsammans med webbsignaler.

 • Nödvändiga cookies – Dessa cookies möjliggör användbara tjänster och funktioner, till exempel chattsupporten online.
 • Cookies för beteendestyrd annonsering – Dessa cookies samlar in information om dina sökvanor och preferenser vad gäller produkter och tjänster. Med hjälp av denna information kan Bose® och de marknadsföringsnätverk vi arbetar med visa relevant reklam där det passar bäst, både på våra partners webbplatser och på Bose®s webbplats. Tredjepartsföretag och dotterbolag kan till exempel använda Bose®s marknadsföringsprogram för banners på en webbplats som inte tillhör Bose®.

Hur länge lagras cookies på din enhet?

Hur länge cookies lagras på din enhet kan variera, men normalt rör det sig om två olika sorters cookies: tillfälliga och beständiga.

Tillfälliga cookies
Vi använder tillfälliga sessionscookies på alla våra säkra sidor för att tilldela och lagra ett sessions-ID för dig så att du kan navigera mellan de olika områdena på vår webbplats utan avbrott. Detta sessions-ID används även för interna rapporteringssyften. Det går inte att härleda personligen till dig, och denna typ av cookie lämnar ingen information på din hårddisk som kan hämtas. De flesta av våra förstapartscookies är sessionscookies som upphör när du stänger ner webbläsaren.

Beständiga cookies
Våra analyscookies från första part och cookies från tredje part är beständiga cookies eftersom de används för att hjälpa oss förstå besöksmönster under en längre tid eller tillhandahålla efterfrågade tilläggsfunktioner med hänsyn till anpassning av webbplatsen och sparat eller lagrat innehåll. De kan lagras på din dator i 24 timmar, en vecka eller flera år, beroende på vilken funktion de bidrar till att utföra.

Hur hanterar man cookies?

Vi skickar bara cookies till din enhet om du har gett oss tillstånd att göra det. Om du inte vill ta emot vissa sorters cookies på vår webbplats kan du välja bort dem på följande sätt. Lägg märke till att vi behöver skicka en cookie så att vi kan komma ihåg dina val när du besöker webbplatsen från samma webbläsare nästa gång.
I dagsläget är det inte tekniskt möjligt för oss att låta dig ta med dina inställningar mellan dina webbläsare och enheter (t.ex. din dator eller smartphone) så du måste själv ändra dessa inställningar i varje webbläsare/på varje enhet du använder. Du måste ändra dessa inställningar varje gång du använder en ny webbläsare eller enhet.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies

Bose® skickar dessa cookies för att du ska kunna navigera på webbplatsen eller använda vissa efterfrågade funktioner, som att lagra språkval eller göra beställningar på webbplatsen.

Analyscookies

Analyscookies

Bose® skickar dessa cookies för att samla in statistik (sammanställd och anonym) om hur du och andra besökare använder webbplatsen. Med hjälp av denna information kan Bose® förbättra hemsidans funktionalitet.

Nödvändiga cookies från tredjepartsföretag

Nödvändiga cookies från tredjepartsföretag

Dessa cookies möjliggör användbara tjänster och funktioner, till exempel chattsupporten online, och erbjuds av Bose®s samarbetspartner.

Cookies för beteendestyrd annonsering

Cookies för beteendestyrd annonsering

Bose® eller våra annonseringspartner skickar dessa cookies för att samla in olika uppgifter om dina sökvanor och preferenser beträffande produkter och tjänster. Med hjälp av den här informationen kan Bose® och våra samarbetspartner visa relevant reklam på våra samarbetspartners webbplatser och på Bose®s webbplatser.

Dessutom kan du hantera cookies via din webbläsare. Du kan alltid ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie, och på så sätt bestämma om du vill acceptera den eller inte. Cookien kan aldrig läsa av någon information från din hårddisk, och du kan när som helst ta bort den från datorn.

Om du känner oro inför att ha cookies på din enhet, följ instruktionerna nedan för att hantera cookies som lagras på din enhet.

Om du använder Internet Explorer (IE) 9.0+:

För att avaktivera cookies:

 • Gå till 'Verktyg' i menyraden, som bör dyka upp, och klicka på 'Internetalternativ'.
 • Klicka på fliken 'Sekretess' längst upp.
 • Flytta skjutreglaget till önskad Sekretessnivå.

För att ta bort befintliga cookies:

 • Gå till 'Verktyg' i menyraden, som bör dyka upp, och klicka på 'Internetalternativ'.
 • Klicka på fliken 'Allmänt', som bör finnas under 'Webbhistorik', och klicka på 'Ta bort'.

Om du använder Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+:

För att avaktivera cookies:

 • Gå till 'Verktyg' i menyraden.
 • Klicka på 'Inställningar'.
 • Klicka på fliken 'Sekretess'.
 • Avaktivera rutan 'Tillåt att webbplatser lagrar kakor'.

För att ta bort befintliga cookies:

 • Gå till 'Verktyg' i menyraden.
 • Klicka på 'Inställningar'.
 • Klicka på fliken 'Sekretess'.
 • Klicka på 'Rensa nu'
 • Välj 'Cookies'
 • Klicka på "Rensa privata uppgifter nu"

Om du använder Google Chrome

För att avaktivera cookies:

 • Gå till 'Verktygsmenyn'.
 • Klicka på 'Inställningar'.
 • Klicka på 'Under huven'.
 • Välj 'Cookie-inställningar'. Välj 'Blockera alla cookies'.

För att ta bort befintliga cookies:

 • Gå till 'Verktygsmenyn'.
 • Klicka på 'Inställningar'.
 • Klicka på 'Under huven'.
 • Välj "Visa cookies" under fliken 'Sekretess'
 • Fönstret 'Cookies' öppnas. Där kan du se alla cookies i webbläsaren Google Chrome
 • Klicka på 'Ta bort allt' för att ta bort alla spår av cookies
 • Om du bara vill ta bort en specifik cookie markerar du den och klickar på 'Ta bort'.

Om du använder en webbläsare som inte finns med i listan ovan, rådfråga webbläsarens dokumentation eller onlinehjälp för mer information.

Vad händer om du blockerar alla cookies?

Du kommer fortfarande kunna använda delar av våra webbplatser. Men vissa användbara funktioner kommer inte fungera om du blockerar cookies.Du kommer till exempel inte kunna använda chattsupporten online eller köpa något. Du kommer inte heller kunna använda funktionen hitta butik eller dela sidor på ditt sociala nätverk.

Ändringar i policyn

Denna policy kan ändras då och då. Vi anslår alla ändringar på denna webbplats. Denna policy gäller specifikt för Bose®-hantering och gäller såväl information som du skickar in online som via andra kanaler. Policyn finns till för din bekvämlighet och avsikten är inte att skapa en bindande förpliktelse. Om du har frågor ber vi dig att kontakta oss.

Hur kontaktar du oss?

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring hur vi använder cookies eller om du vill utnyttja din rätt att få tillgång till dina uppgifter och/eller korrigera information vi har om dig. Det finns även mer information om hur vi behandlar dina uppgifter rent allmänt och, mer specifikt, hur vi behandlar uppgifterna du laddar upp på vår webbplats i vår sekretesspolicy.

ORDLISTA

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned till din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen skickas cookies tillbaka till ursprungswebbplatsen, eller till en annan webbplats som känner igen cookien.

Loggfiler är serverfiler (som domännamn eller IP-adress, URL, http-svarskoden, webbplatsen du besöker oss från och/eller vilket datum du besökte oss och hur länge ditt besök varade) som skapas automatiskt när en internetanvändare besöker en webbplats.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller ”webbsignaler” (som även kallas internettaggar, pixeltaggar och tomma GIF) En webbsignal är en elektronisk fil som oftast består av en enpixelsbild. Den kan placeras på en webbplats eller i ett e-postmeddelande för att sprida information som skulle kunna innehålla personlig information som IP-adressen till datorn som laddade ned sidan med webbsignalen, URL:en till sidan med webbsignalen, när sidan med webbsignalen visades, vilken sorts webbläsare som användes för att visa sidan och informationen i cookies som skickas av tredje part.

Information som du skickar

Betal- och fraktinformation

Med sådan avses namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsnummer, säkerhetskod och giltighetsdatum samt överföringsinformation.

Produktregistrering online

För produkter som kan, eller måste, registreras online anges information som ägarens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och svar på flera frågor. Vi kan också komma att be dig skicka information om produkten du har köpt, t.ex. typen av produkt och inköpsdatum.

Information som vi samlar in

Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose": Bose B.V. med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.

Uppgifter som du skickar angående onlineinköp och andra interaktioner

Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och, om du väljer att köpa en produkt online eller har bett oss att spara dina kreditkortsuppgifter för ytterligare inköp, ditt kreditkortsnummer, verifikationsnummer och utgångsdatum, den produkt du köpt, inklusive typ av produkt och inköpsdatum samt information om transaktionen (fakturering och leverans).

Din betalningsinformation behandlas via tredje part, bearbetningsföretaget Ogone, enligt beskrivningen nedan.

Du väljer själv om du vill tillhandahålla den här informationen, men de flesta av uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna förse dig med relevanta tjänster. Vi ger dig mer information om vilka uppgifter som är nödvändiga och vilka som är frivilliga när vi samlar in dem.

Vi kan också komma att samla in ytterligare personuppgifter, t.ex. om dina intressen och hobbies, om du deltar i våra undersökningar.

Information som vi samlar in via cookies

För att förbättra vår webbplats kan vi samla in teknisk och demografisk information som hjälper oss att se hur kunderna använder vår webbplats. Vi kan till exempel bedriva undersökning för att fastställa vilka områden som besöks oftast.

Vi använder "sessionscookies" för att samla in användarens IP-adress, vilken webbplats som besöktes före Bose-webbplatsen, typ av webbläsare, hur ofta webbplatsen besöks, besökta sidor på webbplatsen, klickfrekvens på webbplatsen och hur länge besökaren stannar på webbplatsen. Vi använder permanenta cookies för att samla in webbplatsbesök och inköp (preferenser som gäller produkter och tjänster) och för att avgöra hur användaren hänvisats till vår hemsida.

Vi använder också cookies som visas av oss eller av våra annonseringspartner för att samla in olika uppgifter om dina sökvanor och preferenser beträffande produkter och tjänster.

Klicka här om du vill ha mer information om cookies och hur vi använder dem, och om du vill veta hur du hanterar dina cookies.

Hur använder vi information

Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose": Bose B.V. med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.

Bearbetning av dina onlinebeställningar

Om du väljer att köpa en produkt online kommer din betalning att behandlas via tredje part genom bearbetningsföretaget Ingenico. När du slutför onlinetransaktionen samtycker du till överföringen och lagringen av din finansiella information, ditt kreditkort, namn, din adress och annan betalningsinformation till Ingenico. Om du vill veta mer om hur Ingenico bearbetar dina uppgifter kan du läsa Ingenicos sekretesspolicy som finns på http://payment-services.ingenico.com/int/en/cookie-policy.

Personuppgifterna som du uppger när du köper en produkt kan också användas av Bose för att identifiera kortbetalningsbedrägerier.

Svar på dina onlinefrågor

Uppgifterna som du ger oss gör att vi kan besvara dina frågor mer fullständigt. De kan även komma att delas med externa företag som behandlar uppgifterna på uppdrag av Bose för forskning och analys.

Information till dig om nya produkter och erbjudanden från Bose

Vi kommer att ge dig information om produkter och specialerbjudanden från Bose som kan passa dina intressen och hobbies, om du har angett att vi ska förse dig med sådan information.

Du kommer att få informationen per e-post, sms, telefon och/eller genom personanpassad post, men bara om du har angett att du vill ha sådana marknadsföringsmeddelanden från Bose.

Till exempel får du en bekräftelse via e-post när du gör en beställning på vår webbplats och, i de flesta fall, förutsatt att du gett ditt medgivande, ett separat e-postmeddelande med marknadsförings- och spårningsinformation som identifierar dina produktpreferenser i syfte att skicka personlig reklam till dig. Det finns alltid en länk i de här e-postmeddelandena som du kan använda om du vill avregistrera dig från e-postlistan.

Utveckling av en bättre webbplats

Som en del i arbetet med att skapa en enastående och bestående upplevelse för våra kunder används informationen du skickar för att bättre förstå vad du vill få ut av vår webbplats. För att förbättra vår webbplats kan vi samla in (anonymiserad) teknisk användarinformation som visar oss hur kunderna använder webbplatsen. Vi kan till exempel bedriva undersökningar för att fastställa vilka områden på webbplatsen som besöks oftast.

 • Undersöka kundtrender: Vi sammanställer information från tusentals kundbesök och analyserar uppgifterna som en helhet när de samlats in. I den här typen av studie ligger fokus på att identifiera trender bland många besökare på vår webbplats och inte på att analysera information om en enskild kund.
 • Anpassa webbplatsen efter dina önskemål: Vi kan använda information från ditt besök för att förbättra ditt nästa besök på vår webbplats enligt dina produktpreferenser. Detta kan innebära att vi rekommenderar tillbehör till ditt Bose-system eller informerar om hur du kan utöka ditt ljudsystem till andra rum. Målet är att ge dig vad du vill ha så snabbt och enkelt som möjligt. Därför kan vi komma att använda cookies tillsammans med webbsignaler. Klicka här om du vill veta mer om hur vi använder cookies eller hur du hanterar dina cookies.
 • Internetundersökningar: Vi använder den feedback du delar med dig av i våra undersökningar för att utveckla en bättre webbplats. Vi samlar bara in personuppgifter om du väljer att dela med dig av sådan information. Bose kan komma att dela den informationen med externa forskningsföretag som hjälper till att sammanställa och analysera resultaten på uppdrag av Bose och fungera som deras registerförare.

Delning av dina data med noggrant utvalda tredjepartsföretag

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra, väl ansedda företag ("tredje part") som utför beställningsforskning, inköpsbearbetning, analys och marknadsföring på uppdrag av Bose. Till exempel kan sammanställd information skickas till tredje part för att de ska utföra marknadsundersökningar på uppdrag av Bose eller skicka ut reklam till dig om Boses produkter och tjänster, om du bett oss att göra det.

Förutsatt att du gett ditt medgivande, kan Bose också dela dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, preferenser) med noga utvalda tredjepartsföretag för att skicka personlig reklam till dig om sina produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kommer att få erforderlig information om våra samarbetspartner när vi samlar in dina uppgifter.

Vi kan bifoga ytterligare uppgifter från tredje part till din information i analys- och marknadsföringssyften.

Vissa tredjepartsföretag och dotterbolag kan skicka och få tillgång till cookies på din dator på uppdrag av Bose samt använda webbsignaler tillsammans med dem i syfte att genomföra marknadsundersökningar och analyser på uppdrag av Bose. Informationen gör det möjligt för Bose och våra samarbetspartner att visa relevanta annonser på partnerwebbplatser och på Boses webbplatser i enlighet med dina produktpreferenser om du har samtyckt till detta. Tredjepartsföretag eller dotterbolag kan till exempel använda Boses marknadsföringsprogram för banners på en webbplats som inte tillhör Bose. Klicka här om du vill veta mer om hur tredje part använder cookies och webbsignaler eller hur du hanterar dina cookies.

Tredjepartslänkar

Bose-webbplatsen tillhandahåller länkar till tredje parts webbplatser på internet och/eller innehåll som är allmänt tillgängligt på internet. Bose kan inte kontrollera och ansvarar inte för information som samlas in av dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa respektive webbplats sekretesspolicy.

Om du besöker den här webbplatsen via en annan webbplats, kan det hända att den webbplatsen övervakar ditt besök. Vi föreslår att du läser den webbplatsens sekretesspolicy eller att du går direkt till den här webbplatsen om du har frågor.

Tredje part

Länkar till tredje part

På Bose® webbplats finns länkar till webbplatser för tredje part och/eller innehåll som finns tillgängligt på Internet i allmänhet. Bose kontrollerar inte och ansvarar inte för information som samlas in från dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers sekretesspolicy.

Om du besöker denna webbplats via en annan webbplats för shopping kan den webbplatsen övervaka ditt besök. Vi föreslår att du granskar sekretesspolicyn för den webbplatsen eller går in på denna webbplats direkt om du är tveksam.

Tredje parts bruk av webbfyrar

Tredjeparter som visar webbannonser för Bose® eller skickar ut e-postreklam för Bose® kan använda sig av webbfyrar. Webbfyrar är små bilder som ofta består av en pixel som skickar information (som kan identifiera en person) tillbaka till tredje parten för att optimera annonsens effektivitet och verifiera köp som gjorts på den här webbplatsen.

Klicka här för att hantera dina cookies.

Transaktioner

Detta inbegriper transaktioner via telefon, e-post, vid Bose®-musikshower eller event.

Den information vi samlar in

Faktura- och leveransuppgifter, inklusive namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsnummer, verifikationsnummer och förfallodatum, samt transaktionsuppgifter.

Hur vi använder den information som samlas in

Vi behåller all information som har samlats in vid transaktionen. Bose använder informationen för marknadsföring, marknadsundersökningar och rapporter.

Hur du anger dina inställningar

När du gör ditt inköp kan du ange hur du vill att ditt namn, din adress, e-postadress och andra uppgifter som du uppger till oss ska behandlas. Du kan även ringa till Bose efter ditt inköp och be att dina uppgifter inte ska användas, eller logga in på Mitt konto och uppdatera dina Kundkommunikationsinställningar.

Sekretess offline

Ibland samlar Bose in information utanför vår webbplats. Precis som när det gäller information vi samlar in online är vårt mål att använda denna information för att förbättra våra produkter och vår relation med kunderna.

Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose": Bose B.V. med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.

I det här avsnittet beskrivs våra sekretessrutiner för följande:

 • Biljetter till Bose Music Theatre
 • Produktregistreringskort
 • Anmälningsformulär för tävlingar och utlottningar
 • Transaktioner via telefon, post och Bose-butiker
 • Boses musikföreställningar/evenemang

Biljetter, kort och formulär

Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose" Bose B.V. med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.

De omfattar:

 • Biljetter till Bose Music Theatre
 • Produktregistreringskort och garantikort
 • Anmälningsformulär för tävlingar och utlottningar

Information som skickas in

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och svar på flera enkätfrågor (hobbyer, intressen). Produktregistreringskortet samlar även in information om produkten du köpt, inklusive typ av produkt och inköpsdatum.

Så här används informationen som vi får

I allmänhet kommer personuppgifterna att användas för att:

 • Behandla dina beställningar, besvara dina frågor om Bose-produkter och -tjänster eller för att ge dig tekniska uppdateringar om våra produkter och tjänster inom olika områden, till exempel när en beställning har slutförts eller en faktura har skickats.
 • Genomföra marknadsundersökningar på grundval av sammanställda (ej personligt identifierbara) uppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster. Sådana marknadsundersökningar kan genomföras med hjälp av externa samarbetspartner som bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Bose.
 • Analysera dina personuppgifter, inklusive dina personliga preferenser, för att ge dig anpassad marknadsföringsinformation om Boses produkter, tjänster och erbjudanden, samt om produkter och tjänster från Boses samarbetspartner som valts ut efter personliga preferenser, hobbies och intressen.

Du kommer att få informationen per e-post, sms, telefon eller genom personanpassad post, men bara om du har angett att du vill ha sådana meddelanden från Bose och dess handelspartner. Du kommer att få erforderlig information om våra samarbetspartner när vi samlar in dina data.

Bose kan bifoga ytterligare data från tredje part till din information i analys- och marknadsföringssyften.

 • Upprätta statistik om din användning av webbplatsen, för marknadsföring och analys, i syfte att förbättra vår webbplats och våra erbjudanden.
 • Överföra dina personuppgifter till tredje part för de ändamål som anges nedan.

Om du vill ha en detaljerad beskrivning av hur vi använder informationen och hur du kontrollerar användningen av den, kan du läsa våra sekretesspolicyer som gäller användning online respektive offline. De ämnen som tas upp visas till vänster på den här sidan.

Så här anger du dina preferenser

När du lämnar dina personuppgifter till Bose (t.ex. vid ett köptillfälle) kan du ange dina reklampreferenser för den information (adress, e-postadress, telefonnummer) du delar med oss. Med hjälp av kryssrutorna på webbplatsen eller på offlinedokumenten som dina personuppgifter hämtas från kan du tacka ja eller nej till att ta emot uppdateringar om våra produkter och tjänster eller om produkter och tjänster från våra handelspartner. Om Bose har använt dina uppgifter efter att ha fått informationen från ett annat företag som du lämnat dina uppgifter till, kan du ange dina preferenser när Bose kontaktar dig. Därefter kan du alltid kontakta Bose och be att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Kontakta oss antingen via telefon på 20909020, via e-post (sales_support_se@bose.com) eller vanlig post till Bose Sverige, Bifrostgatan 38, 431 44 Mölndal om du vill uppdatera dina kommunikationspreferenser, om du vill utnyttja din rätt att få tillgång till dina uppgifter eller om du vill korrigera, spärra eller radera uppgifter som vi inte längre behöver.

Transaktioner

Vid tillämpning av den här policyn innebär ordet "Bose" Bose European Management Services BV med registrerat kontor på Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna.

De omfattar transaktioner via telefon och e-post samt musikförställningar och evenemang i Bose-butiker.

Uppgifter som vi samlar in

Fakturerings- och leveransinformation, inklusive namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsnummer, verifikationsnummer och utgångsdatum samt transaktionsinformation.

Så här används informationen som vi får

I allmänhet kommer personuppgifterna att användas för att:

 • Behandla dina beställningar, besvara dina frågor om Bose-produkter och -tjänster eller för att ge dig tekniska uppdateringar om våra produkter och tjänster inom olika områden, till exempel när en beställning har slutförts eller en faktura har skickats.
 • Genomföra marknadsundersökningar på grundval av sammanställda (ej personligt identifierbara) uppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster. Sådana marknadsundersökningar kan genomföras med hjälp av externa samarbetspartner som bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Bose.
 • Analysera dina personuppgifter, inklusive dina personliga preferenser, för att ge dig anpassad marknadsföringsinformation om Boses produkter, tjänster och erbjudanden, samt om produkter och tjänster från Boses samarbetspartner som valts ut efter personliga preferenser, hobbies och intressen.

Du kommer att få informationen per e-post, sms, telefon eller genom personanpassad post, men bara om du har angett att du vill ha sådana meddelanden från Bose och dess handelspartner. Du kommer att få erforderlig information om våra samarbetspartner när vi samlar in dina data.

Bose kan bifoga ytterligare data från tredje part till din information i analys- och marknadsföringssyften.

 • Upprätta statistik om din användning av webbplatsen, för marknadsföring och analys, i syfte att förbättra vår webbplats och våra erbjudanden.
 • Överföra dina personuppgifter till tredje part för de ändamål som anges nedan.

Om du vill ha en detaljerad beskrivning av hur vi använder informationen och hur du kontrollerar användningen av den, kan du läsa våra sekretesspolicyer som gäller användning online respektive offline. De ämnen som tas upp visas till vänster på den här sidan.

Så här anger du dina preferenser

När du lämnar dina personuppgifter till Bose (t.ex. vid ett inköpstillfälle) kan du ange dina reklampreferenser gällande informationen (adress, e-postadress, telefonnummer) du delar med oss. Med hjälp av kryssrutorna på webbplatsen eller på offlinedokumenten som dina personuppgifter hämtas från kan du tacka ja eller nej till att ta emot uppdateringar om våra produkter och tjänster eller om produkter och tjänster från våra handelspartner. Om Bose har använt dina uppgifter efter att ha fått informationen från ett annat företag som du lämnat dina uppgifter till, kan du ange dina preferenser när Bose kontaktar dig. Därefter kan du alltid kontakta Bose och be att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Kontakta oss antingen via telefon på 20909020, via e-post (sales_support_se@bose.com) eller vanlig post till Bose Sverige, Bifrostgatan 38, 431 44 Mölndal om du vill uppdatera dina kommunikationspreferenser, om du vill utnyttja din rätt att få tillgång till dina uppgifter eller om du vill korrigera, spärra eller radera uppgifter som vi inte längre behöver.

Vi finns här för dig

Boses produkter utformas alltid i syfte att ge en så exakt musikupplevelse som möjligt för sin prisklass. Vi strävar efter att återge musik på ett sätt som ligger så nära originalljudet som möjligt och att undvika ”vräkigt” ljud, som förknippas med exempelvis höga bas- och diskantfrekvenser.

Vårt anseende grundar sig på vår orubbliga strävan att följa denna policy när vi utvecklar, designar och konstruerar våra produkter. Vi använder endast delar av högsta kvalitet och de senaste teknikerna för montering och kvalitetskontroll, för att garantera att våra produkter är pålitliga och har lång livslängd.

Bose stöder forskning som kontinuerligt ger upphov till ny teknik för förbättrad ljudåtergivning. När du köper en produkt från Bose uppmuntrar vi dig att jämföra produktens ljud med konkurrerande produkter, precis som vi gör själva. På så sätt tror vi nämligen att du som kund kommer att bli ännu nöjdare med den produkt som du har valt.

Produktgaranti

Bose policy för begränsad garanti
Villkor för produkter inköpta i Europa.

Bose
A/S Bifrostgatan 38
SE-431 44 Mölndal
Sverige

Vad garantin täckerAlla delar som är defekta i material och tillverkning. Denna begränsade garanti för Bose®-produkter täcker funktionaliteten för högtalarna eller systemen vid normal, avsedd användning enligt specifikation i bruksanvisningen, och täcker inte fel som har uppstått på grund av felaktig eller olämplig användning eller underhåll, olycka, för hög fuktighet, felaktig förpackning, blixtnedslag, strömsprång eller otillbörlig påverkan eller modifiering som inte står under Bose kontroll. Bose®-högtalare och -system är inte utformade för att användas i alla miljöer, så läs först i bruksanvisningen.

Hur länge garantin räcker

Bose® begränsade garanti varar i två år från inköpsdatumet för elektroniska produkter, hemmabio- och integrerade system, och förstärkta högtalarkomponenter, och fem år för högtalarkomponenter som inte är självdrivna (förstärkta). 131 utomhushögtalare har tre års begränsad garanti. Förstärkta komponenthögtalare har två års begränsade garantivillkor för elkomponenterna och fem år för högtalarna. Aviation-headset har en fem års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen. Läs i bruksanvisningen om begränsad garanti för professionella produkter.

 • Utökade lagstadgade garantier (där det är tillämpligt): För produkter som har inhandlats inom Europeiska Unionen, i Schweiz och i Norge är den minsta garantiperioden två år. I länder som har en lagstadgad minimiperiod för garantier är garantiperioden den längre av den lagstadgade garantiperioden och den period som angetts ovan.

Vad vi gör

Vi reparerar eller ersätter defekta delar utan kostnad inom en rimlig tidsperiod.

Hur du får garantiservice

Du kan antingen skicka produkten til vår auktoriserade serviceverkstad, med ett inköpskvitto. Eller ta kontakt med den återförsäljaren där du köpte produkten.

Tänk på att:

Om du ursprungligen köpte din produkt direkt från Bose ska du kontakta oss. Om du köpte från en auktoriserad återförsäljare ska du i första hand kontakta den butik där du köpte produkten.

Om felsökningen inte åtgärdar problemet kommer Bose eller en auktoriserad återförsäljare att ordna transport tillbaka till Bose och ge dig ett referensnummer för returen. Detta referensnummer ska visas tydligt på utsidan av lådan och anges på all pappersdokumentation som skickas med.

Om du ansvarar för att förpacka produkten för transport måste du se till att använda en kraftig kartong och använda tillräckligt med förpackningsmaterial. Vi rekommenderar att du använder minst 5 cm förpackningsmaterial för att helt omsluta produkter som väger mindre än 5 kg och 10 cm förpackningsmaterial för produkter över 5 kg.

Vi strävar efter att reparera alla produkter inom två veckor, beroende på tillgängligheten på delar, och kommer aldrig att debitera dig för reparationer som utförs efter det att garantiperioden har gått ut utan att informera dig först.

Du kan skicka produkten med ett inköpskvitto från en auktoriserad återförsäljare till en auktoriserad service verkstad. Inköpskvittot behövs inte när det inte anges i lag.

Andra rättigheter

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SÄRSKILDA RÄTTIGHETER BEROENDE PÅ ANGIVNA VILLKOR. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER DEN PRODUKT SOM DU HAR KÖPT. DESSA JURIDISKA RÄTTIGHETER KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT ELLER FRÅN LAND TILL LAND. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE ATT VISSA UNDERFÖRSTÅDDA RÄTTIGHETER ELLER RESULTATET AV DEM UNDANTAS, INSKRÄNKS ELLER ÄNDRAS. I SÅDANA SITUATIONER GÄLLER DENNA GARANTI ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER. ANDRA LAGAR GER DIG LAGENLIGA KRAV MOT SÄLJAREN.

Lagarna i din stat eller ditt land kan ge dig lagenliga krav mot säljaren eller tillverkaren av denna produkt. Den begränsade garantin påverkar inte sådana rättigheter.

Gottgörelse

Bestämmelserna i denna begränsade garanti gäller istället för andra garantier eller villkor, förutom de som har fastställts i lag. Denna begränsade garanti påverkar inte några lagstadgade rättigheter som du har och utesluter ingen lagstadgad gottgörelse du har rätt till.

Denna begränsade garanti är fullständigt överförbar, under villkor att den nuvarande ägaren innehar det ursprungliga inköpskvittot från en auktoriserad Bose-återförsäljare.

I länder där ansvarsgränserna inte är uteslutna enligt lag ska Bose maximala ansvar inte överstiga det aktuella inköpspriset som betalades för produkten. I länder där ansvarsbegränsningen inskränks i lag ska Bose inte vara ansvarig för mer än direkta kostnader för kroppsskada och/eller skada på fast eller personlig egendom som orsakats av Bose försumlighet.

Där det inte är förbjudet enligt lag ska Bose inte vara ansvarigt för särskilda, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador. Vissa länder tillåter inte undantagsklausuler eller ansvarsfrihet, begränsning av ansvar för särskilda, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar eller uteslutningar kanske inte gäller dig.

Denna begränsade garanti gäller inte om etiketten med serienumret har tagits bort eller utplånats.

Sekretess

Du har ingen lagstadgad skyldighet att uppge personuppgifter. Sådan information gör dock att vi kan registrera vilka ljudprodukter från Bose® som du har köpt och bli bättre på att förstå våra kunder. Den information som samlas in kommer att användas av Bose för marknadsföringssyften, och, där det tillåts, för att kontakta dig antingen i samband med de produkter som du har köpt, eller andra produkter från Bose eller andra företag som kan intressera dig. De uppgifter som du uppger kan komma att behandlas i ett annat land.

Boses prestandagaranti

Prova Bose-produkten utan åtagande. Vi är så säkra på att du kommer att bli nöjd med den att vi ger dig 30 dagar att ta reda på om den känns rätt för dig. Om du av någon anledning inte är nöjd med din produkt från Bose kan du returnera den inom provperioden och få pengarna tillbaka. Det är Boses prestandagaranti.

Webbplatsvillkor

1. Allmänt

Välkommen till Bose Sverige, filial till Bose AS Danmark, ("Bose") webbplats www.bose.se ("Webbplatsen"). Webbplatsen ägs och drivs av Bose. Vi är glada över att kunna ge dig tillgång till innehållet på Webbplatsen ("Innehållet") för att använda i informations- och inköpssyfte.

Läs noggrant igenom dessa allmänna villkor som reglerar din användning av Webbplatsen och nyttjandet av Innehållet ("Allmänna Webbplatsvillkor").

Genom att gå in på och använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Allmänna Webbplatsvillkor och åtar dig att följa alla tillämpliga lagar och regler som styr användningen av Webbplatsen. De Allmänna Webbplatsvillkoren kan när som helst komma att ändras av Bose utan föregående meddelande. Bose rekommenderar därför att du regelbundet granskar de Allmänna Webbplatsvillkoren.

Om du inte samtycker till dessa Allmänna Webbplatsvillkor har du inte rätt att gå in på eller använda Webbplatsen.

2. Tillåten användning

Du har rätt att gå in på, visa, kopiera och återge Innehållet som har publicerats av Bose på Webbplatsen för ditt personliga, icke-kommersiella bruk i syfte att inhämta information om de Bose®-produkter som tillhandahålls och hur dessa kan köpas, dock alltid under förutsättning att du följer dessa Allmänna Webbplatsvillkor.

Förutom vad som uttryckligen anges ovan, samtycker du till att inte kopiera, visa, publicera, vidarebefordra, distribuera, ändra eller på annat sätt använda hela eller delar av Innehållet på Webbplatsen för något syfte. Du har inte heller rätt att använda Webbplatsen för syften som är olagliga eller som inte tillåts i dessa Allmänna Webbplatsvillkor.

3. Inköp

Om du önskar köpa någon av produkterna från Webbplatsen måste du, förutom dessa Allmänna Webbplatsvillkor, även samtycka till försäljningsvillkoren som finns tillgängliga på här

Du ansvarar själv för erläggandet av avgifter, tullar, skatter och andra pålagor som uppstår i samband med användningen av Webbplatsen och vid inköp av produkter via Webbplatsen.

Du garanterar att du har rätt att samtycka till dessa Allmänna Webbplatsvillkor och att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet härmed. För det fall du inte har fyllt 18 år krävs målsmans tillstånd för använda Webbplasten och köpa produkter.

4. Immaterialrätt

Innehållet på Webbplatsen tillhör Bose, dess dotterbolag, filialer och/eller leverantörer och skyddas av upphovsrättslagen eller annan tillämplig lagstiftning.

Bose kan på Webbplatsen lägga ut meddelanden om äganderätten till Innehållet, vilket utan begränsning inkluderar information om upphovsrätt och varumärken. Du skall behålla alla sådana meddelanden om upphovsrätt, varumärken och andra meddelanden om äganderätten på alla kopior och i samband med all återgivning av Webbplatsen eller dess Innehåll.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna Webbplatsvillkor erhåller du inga som helst rättigheter till Innehållet på Webbplatsen. Alla produkter, processer och all teknik som identifieras eller inkluderas på Webbplatsen kan omfattas av immaterialrättsligt skydd och samtliga rättigheter härtill tillkommer Bose eller dess samarbetspartners.

Bose och Wave® radio design är registrerade varumärken som tillhör Bose moderbolag Bose Corporation.

Alla varumärken som anges i samband med Boses produkter, produktdesign och tjänster är baserade på varumärkestillämpning och registrering i USA. Vidare kan Bose inneha andra varumärken som är registrerade eller föremål för ansökan i Sverige och i andra länder.

Microsoft och Passport-logotypen är Microsoft Corporations registrerade varumärken i USA och/eller i andra länder och används i enlighet med licens från Microsoft.

Andra varumärken, inklusive registrerade varumärken för de produkter som nämns eller visas på Webbplatsen tillhör respektive varumärkesägare.

All användning av varumärken och andra kännetecken, logotyper, texter och bilder som förekommer på Webbplatsen är förbjuden om inte annat anges uttryckligen i dessa Allmänna Webbplatsvillkor. Obehörig användning eller distribution av Innehållet kan medföra såväl civila som straffrättsliga sanktioner enligt tillämplig lagstiftning.

5. Förbjuden länkning

Du får inte använda något Bode varumärke eller annat varumärke som förekommer på Webbplatsen, eller någon relaterad grafik som en länk på någon annan webbplats utan föregående skriftligt tillstånd från Bose.

Du får inte heller skapa en djuplänk till Webbplatsen, oavsett syftet härmed, utan föregående skriftligt tillstånd från Bose.

All ramlänkning till Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Bose är förbjuden.

6. Andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part och som Bose inte kontrollerar.

Bose lämnar inga utfästelser avseende tillförlitligheten, riktigheten, fullständigheten och kan inte i något avseende svara för den information som finns på tredje parts webbplatser. Bose friskriver sig från allt ansvar avseende eventuella förluster, kostnader eller skador som uppstår i samband med användningen av sådana tredje parts webbplatser, förutom när Bose uttryckligen skriftligen samtycker härtill.

7. Förbjudna åtgärder

Du får inte använda någon robot, spindel eller annan automatisk eller manuell process för att övervaka eller kopiera Webbplatsens Innehåll utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från Bose.

Du får inte vidta några åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerlig belastning på Webbplatsens infrastruktur.

Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att förhindra eller försöka att förhindra att Webbplatsen fungerar korrekt.

8. Otillåten användning

Olaglig och/eller otillåten användning av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, otillåten ramlänkning av eller länkning till Webbplatsen kommer att utredas och kan medföra såväl civila som straffrättsliga sanktioner enligt tillämplig lagstiftning.

9. Ansvarsfriskrivning

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls med reservation för eventuella fel och utan några garantier. Bose ansvarar inte för att Innehållet är korrekt, ändamålsenligt eller fullständigt och ansvarar inte för Webbplatsens tillgänglighet.

Bose garanterar inte att Webbplatsen fungerar felfritt eller att Webbplatsen eller dess server är fria från datavirus och annat skadligt innehåll. Bose är inte ansvarigt för några skrivfel eller andra fel avseende Innehållet.

Bose kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skada, varken direkt eller indirekt, som uppstår ur eller på annat sätt är relaterad till användandet av eller oförmågan att använda Webbplatsen eller användning av, åtkomst till, hämtning av eller tillit till något Innehåll på Webbplatsen och oavsett om anspråket baseras på avtal, brottslig handling, kränkning, strikt ansvar eller annan grund.

10. Produkter och tjänster utanför Sverige

Webbplatsen kan innehålla information om Boses produkter och tjänster som är tillgängliga i områden utanför Sverige.

Sådan information tillhandahålls endast i informationssyfte och innebär inte att Bose avser att göra sådana produkter eller tjänster tillgängliga i Sverige.

11. Ändringar i Allmänna Webbplatsvillkor

Bose förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna Webbplatsvillkor enligt eget gottfinnande, och har ingen skyldighet att meddela dig om sådana ändringar.

Det åligger dig att regelbundet läsa igenom dessa Allmänna Webbplatsvillkor för att kontrollera om Bose har gjort några ändringar. Genom att fortsätta använda eller gå in på Webbplatsen efter att sådana ändringar har skett bekräftar du att du accepterar gjorda ändringar.

Bose förbehåller sig även rätten att när som helst efter eget gottfinnande göra ändringar och/eller förbättringar avseende de produkter, priser och/eller program som anges på Webbplatsen och utan föregående meddelande härom.

12. Samtycke till användning av personuppgifter

Du bekräftar att du har läst Bose sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) som finns på här och att du förstår och samtycker till att dina personuppgifter samlas in, används, lämnas ut och överförs i enlighet med villkoren i Sekretesspolicyn, vilket utan begränsning omfattar:

 • att dina personuppgifter används av Bose och Boses koncernbolag i marknadsförings- och försäljningssyfte, dock med förbehåll för att du alltid har rätt att meddela Bose att sådana uppgifter inte får användas för direkt marknadsföring;
 • att dina personuppgifter lämnas ut till tredje parter som utför tjänster relaterade till Boses marknadsförings- och försäljningstjänster;
 • att dina personuppgifter används av vissa tredje parter för direkt marknadsföring, dock med förbehåll för att du alltid har rätt att avböja sådan användning; och
 • att dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES, inklusive USA, som eventuellt inte har en adekvat nivå för skydd av personuppgifter.

Vänligen kontakta Bose om du inte vill att dina personuppgifter skall användas för direkt marknadsföring eller om du har några andra frågor angående vår behandling av personuppgifter.

E-post: sales_support_se@bose.com alt. Tel. 031-878850

13. Bidrag från användare

För det fall en användare av Webbplatsen tillhandahåller information i form av frågor, kommentarer, förslag eller i annan form till Bose avseende Webbplatsen, Innehållet eller någon av Boses produkter eller tjänster (”Användarbidraget”) skall Användarbidraget inte anses vara konfidentiellt. Bose har rätt att reproducera, använda, visa, distribuera till tredje part och i övrigt fritt förfoga över Användarbidraget utan begränsning och har inga skyldigheter gentemot den användare som tillhandhållit Användarbidraget.

Bose får fritt förfoga över alla idéer, koncept, know-how och teknik som anges eller inkluderas i Användarbidraget, för alla syften, vilket utan begränsning innefattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster innehållande delar eller hela Användarbidraget.

14. Jurisdiktion och tillämplig lag

Dessa Allmänna Webbplatsvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

Tvist i anledning av dessa Allmänna Webbplatsvillkor skall slutligt avgöras exklusivt av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

All administration, korrespondens och avtal med Bose kommer att skrivas eller utfärdas på svenska eller engelska.

15. Skadelöshetsförbindelse

Du åtar dig att hålla Bose och dess dotterbolag, filialer, tjänstemän, agenter, anställda leverantörer och andra partners skadelösa och fria från ansvar i förhållanden till alla yrkanden, krav, förluster, kostnader och annat ansvar, vilket utan begränsning inkluderar skäliga ombudskostnader som görs gällande av tredje part och som härrör från din användning av Webbplatsen eller Innehållet.

16. Bestämmelses ogiltighet

Om en domstol skulle finna att någon eller några bestämmelser i dessa Allmänna Webbplatsvillkor är olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara skall dessa bestämmelser avskiljas från dessa Allmänna Webbplatsvillkor och övriga bestämmelserna skall fortsätta att gälla med full verkan.

Parterna skall ersätta sådana olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser med lagliga, giltiga och verkställbara bestämmelser som, i den mån det är möjligt, skall uppfylla samma syfte som de ersatta bestämmelserna.

Om en domstol skulle finna att någon eller några bestämmelser i dessa Allmänna Webbplatsvillkor endast till viss del eller viss grad är olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara skall dessa bestämmelser bevaras i den mån de inte anses olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara.

17. Fullständigt avtal

Dessa Allmänna Webbplatsvillkor och Integritetspolicyn utgör den fullständiga regleringen mellan dig och Bose i alla frågor som villkoren berör och ersätter alla föregående skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser avseende användningen av Webbplatsen och Innehållet.

18. Passivitet

Boses underlåtenhet eller försening att utnyttja någon rättighet enligt dessa Allmänna Webbplatsvillkor eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till villkoren skall inte innebära att Bose frånfallit sin rätt i sådant avseende.

19. Rubriker

Indelningen av villkoren i rubriker är endast för att underlätta läsningen och skall inte påverka tolkningen av dessa Allmänna Webbplatsvillkor.

Information från Bose om föreskrifter och efterlevnad

Vi kan hjälpa dig att hitta information om föreskrifter och efterlevnad. Klicka här om du vill ha en lista med dokument med försäkran om överensstämmelse för aktuella Bose®-produkter.

Försäljningsvillkor

I dessa försäljningsvillkor beskrivs vilka rättigheter och skyldigheter i relation till alla inköp, beställningar, kvitteringar eller leveranser av en produkt från Bose Sverige via denna hemsida, om din kundadress är Sverige.

Kontaktuppgifter

Vår adress är:
Bose
A/S Bifrostgatan 38
SE-431 44 Mölndal
Sweden
Tel: +46 31 87 88 50
Fax: +46 31 27 48 91
sales_support_se@Bose.com
Org. nr. 516402-3110
Momsnummer: SE516402311001

Du kan skriva till oss på vår adress ovan, eller skicka e-post til sales_support_se@bose.com.

Leverans

Vi strävar efter att leverera din beställning inom 5-7 arbetsdagar.

Porto- och paketavgifter för Sverige kan varierar beroende på produkt och anges under "Prisinformation" i anknytning till produktens pris.

Om du köper flera produkter samtidigt, kommer du att debiteras frakt för den produkt som har den högsta fraktavgiften.

Avgifter och villkor för frakt och leverans kan ändras utan föregående meddelande.

Pris- och betalningsvillkor

För beställningar som görs på den här webbplatsen accepteras: Visa, Mastercard, American Express. Om du vill ha mer information om din betalning kontaktar du oss på 0774 - 430 430.

Priserna kan ändras utan föregående meddelande. Bose ansvarar inte för typografiska fel.

Om du väljer att köpa en produkt online, kommer Bose hantera din betalning via en sammarbetspartner, Ogone. För att slutföra din transaktion behöver du acceptera och samtycka till överföring och lagring av relevant ekonomisk information, ditt namn, adress till Ogone.

Kundens rätt att upphäva ett kontrakt

Om du vill returnera produkten som köpts på den här webbplatsen inom14 dagar efter att du har fått produkten kontakta Bose® Kundservice på 0774 - 430 430 eller skriv till sales_support_se@bose.com . Det är viktigt att tidsgränsen uppfylls.

Produkten måste returneras i ursprungligt skick.

Garanti

Bose Corporation erbjuder en tvåårsgaranti för materialfel och tillverkningsfel. Om produkten inte uppfyller garantivillkoren kontakta Boses kundservice på 0774 - 430 430 eller skriv till sales_support_se@bose.com . Tänk på att du som konsument har juridiska rättigheter under lämplig nationell lagstiftning som styr försäljning av kundprodukter mot Bose Sverige. Dessa lagstadgade rättigheter påverkas inte av garantin som beviljas av Bose Corporation.

Ansvarsbegränsning

Dessa begränsningar åsidosätter inte din rätt enligt lag. För produkter som har köpts på denna webbplats, förutom krav vid personskada eller dödsfall, ska Bose maximala ansvar inte överstiga det aktuella inköpspriset för produkten. Bose ska inte vara ansvarigt för särskilda, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador.

Godkännande av beställning

Godkännande och slutförande av kontraktet mellan dig och Bose äger rum när din beställning skickas av Bose eller efter att du har fått ett beställningsgodkännande från Bose. Bose tar inte betalt för produkterna förrän beställningen är färdig att skickas. Om en beställning inte godkänns kan det bero på något av följande: produkten du har beställt är slut, fel vid identifiering av priset eller av en produkt eller om Bose inte kan godkänna din betalning.

Produkters äganderätt

Bose behåller äganderätten till alla produkter och produktens köpare behöver inte erhålla äganderätt på produkter förrän alla belopp för respektive produkter, inklusive kostnader för leverans, frakt och eventuella andra utgifter relaterade till köpet eller leveransen av respektive produkt har betalts.

Övrig information

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av din beställning för framtida referens.

Lämplig lag och jurisdiktion

Om du köper en Bose®-produkt från den här webbplatsen, kommer alla kontrakt mellan oss att styras exklusivt under de lagar som gäller i ditt land eller i kundens land, förutsatt att kunden är bosatt i ett land inom EU eller i Schweiz eller Norge. Om du som kund är bosatt i ett land inom EU, Norge eller Schweiz, har domstolen i ditt land exklusiv jurisdiktion över alla tvister som kan uppstå ur eller i samband med det här kontraktet. Exklusive CISG. Alla affärer, korrespondens och kontrakt mellan oss görs antingen på engelska eller på det språk som talas i det EU-land som du eller kunden är bofasta i, eller på norska om du bor i Norge eller på det språk som talas i Schweiz om du bor där. Om du eller kunden bor i ett land utanför EU, Norge eller Schweiz styrs alla kontrakt exklusivt av de lagar som gäller i Nederländerna och domstolarna i Amsterdam har exklusiv jurisdiktion över tvister som kan uppstå ur eller i samband med det här kontraktet. Ogiltighet av ett villkor ska inte medföra ogiltighet av övriga delar av kontraktet Om ett av dessa affärsvillkor av någon anledning inte har kommit med i kontraktet eller om det är ogiltigt, gäller fortfarande resten av kontraktet inklusive dessa villkor. Om villkoren inte har kommit med i kontraktet eller om de är ogiltiga, bestäms innehållet i kontraktet av lagstadgade rådande regler som är mest jämförbara med parternas syfte.

Du kan ha andra rättigheter som har utfärdats av lag och genom webbplatsen, och dessa försäljningsvillkor påverkar inte dem.

Recensionsplattform

Bose förbehåller sig rätten att granska och ta bort inlägg som skickas in via recensionsplattformen på www.bose.se Bose förbehåller sig rätten att ta bort eller inte lägga upp innehåll som Bose efter eget gottfinnande anser vara olämpligt eller kränkande. Det innefattar men är inte begränsat till:

 • All slags marknadsföring, däribland marknadsföring för konkurrenter, rea, erbjudanden, egen marknadsföring och skräppost
 • Falsk, inkorrekt eller vilseledande information
 • Angrepp på personer eller företag, däribland angrepp på Bose, dess anställda, leverantörer, distributörer och dotterbolag
 • Irrelevant innehåll, däribland vilseledande material eller sådant som framställer Bose på ett inkorrekt sätt
 • Material som hotar, trakasserar eller på annat sätt kränker andras juridiska rätt, däribland material som kränker andra användares integritet eller avslöjar deras personliga information
 • Material som innehåller sabotageprogram, programvara eller filer som kan göra intrång på någon parts immateriella egendom eller innehålla kränkande material eller skada andra användares visningsenheter