Kostnadsfri frakt på beställningar på 450 SEK eller mer och kostnadsfri retur.
Bose Home Speaker 500 på en byrå

Ett meddelande från vår ordförande och VD

Ordförande och Verkställande direktör, Phil Hess

Det är en spännande tid på Bose när vi söker nya strategier som kommer att forma företaget i årtionden framöver. Samtidigt måste vi alltid komma ihåg att de åtgärder vi vidtar idag kommer att påverka generationerna efter oss.

Den grundläggande tanken bakom hållbarhet är följande: att sträva efter att tillgodose våra behov idag samtidigt som vi ser till att kommande generationer kan göra detsamma i framtiden. Enligt mig är det den rätta saken att göra. Det är därför vi har inlett vårt arbete för hållbar utveckling på Bose. Och det är därför vi fortsätter med det.

Precis som alla andra företag har Bose ett ansvar att agera i enlighet med hållbara principer och praxis. Och jag är nöjd över våra framsteg under föregående år. Vår tillverkningsanläggning i Tijuana uppnådde sina mål att minska energiförbrukningen och öka gynnsamheten i samhället. Vår utvecklingsavdelning upprättade på eget bevåg en process för att identifiera och avlägsna miljöovänliga ämnen, innan eventuell lagstiftning påbjöd det.

Det finns förstås mer, och du hittar andra exempel i vår hållbarhetsrapport för år 2019. Det arbete som beskrivs i rapporten är endast möjligt på grund av våra anställdas genomtänkta åtgärder – anställda som inser att var och en av oss kan göra skillnad – idag och för kommande generationer.

Vi är på en hållbarhetsresa som kommer att göra världen till en bättre plats, och jag ser fram emot den nytta som vi kan göra under det kommande året.

Vänliga hälsningar
Phil Hess
Ordförande och Verkställande direktör

TILLBAKA TILL BOSE OCH HÅLLBARHET