NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.
Butiker Kundvagn
Soundbarhögtalare från Bose och en tv

Ett meddelande från vår ordförande och operativa chef

Jim Scammon, ordförande och operativ chef

På Bose strävar vi efter att uppnå en positiv påverkan på miljö, samhälle och styrning (ESG) och att ständigt utveckla vår mognad inom detta område. Det senaste året har inneburit stora utmaningar över hela världen när vi har kämpat mot den pågående pandemin, diskuterat den skiftande arbetsmiljön, och stått inför ny geopolitisk instabilitet och fortsatta avbrott i leveranskedjan. Våra anställda har arbetat outtröttligt genom allt det här med att förnya nya produkter, leverera värde på kreativa sätt och göra skillnad i våra samhällen genom frivilligarbete och företagsgivande initiativ. 

För att driva på verklig förändring inser vi behovet av att utöka det sociala och miljömässiga ansvaret utöver vår dagliga verksamhet. Vår medarbetarresursgrupp som försöker skydda vår planet hjälpter till att öka medvetenheten om och främja påverkansarbete för miljöskydd, och sponsrar initiativ som har en positiv inverkan inom- och utanför Bose. Dessutom har vi ansvaret att se till att våra leverantörer följer samma ESG- och ansvarsfulla inköpsrutiner. 

Med tanke på samhällets fokus på mångfald, jämlikhet och inkludering har vi upplevt en betydande grad av passion och engagemang från medarbetare över hela företaget inom detta område. För att hjälpa till att utnyttja den energin och driva på meningsfulla framsteg skapade vi ett nytt mångfaldsråd i år, bestående av Bose-anställda över hela världen. Syftet med detta råd är att hjälpa lokala ledare att främja en miljö med ökat förtroende, säkerhet och välbefinnande för alla. 

När Dr. Amar Bose grundade vårt företag 1964 fokuserade han på att inte bara ta med nya idéer och innovativa produkter till marknaden, utan också på att förändra hur människor upplever musik. Som utbildare och forskare var han engagerad i nyfikenhet, kreativt engagemang och kollektiv problemlösning – som alla utgör kärnan i vår verksamhet idag och är kärnan i att lösa ESG-utmaningar i vår bransch, våra samhällen och över hela världen. 

Denna rapport beskriver våra resultat och initiativ, men tid och innovation står aldrig stilla. När vi går igenom det här året kommer Bose att fortsätta att utvecklas och förbättras, accelerera mot nya produkter, mer extraordinära användarupplevelser och mer effektiva hållbarhetsstrategier.

Vänliga hälsningar
Jim Scammon
Ordförande och operativ chef