Gratis frakt och gratis retur
 
SoundTouch 30 trådlös högtalare på bord

Ett meddelande från vår ordförande och VD

Ordförande och VD Phil Hess

Phil Hess

Ordförande och Verkställande Direktör

I dagens föränderliga värld är hållbarhet viktigt för stora företag och det är även viktigt för mig personligen. Jag har sedan Boses resa mot hållbarhet började strävat efter att ständigt utveckla vår affärspraxis i syfte att minska vår miljöpåverkan och att bättre bidra till samhället i stort. Jag anser att vårt tillvägagångssätt speglar Boses grunddrag och värderingar på ett meningsfullt sätt, men att det även främjar framtida generationers möjlighet att lyckas på samma sätt som vi gör idag, vilket är ännu viktigare.

Jag är glad att kunna meddela att vi gör framsteg, och det tack vare våra medarbetare och deras engagemang för att göra både Bose och världen omkring oss bättre. Jag är stolt över våra prestationer vad gäller hållbarhet och jag delar gärna med mig av några av höjdpunkterna från året som gått:

• Vi installerade en imponerande 1,7 MW solpanel på vårt campus i Framingham, Massachusetts, vilket alstrar tillräckligt med elektricitet för att driva en betydande del av campuset.

• Vår produktionsanläggning i Tijuana, Mexiko, gjorde betydande framsteg mot sitt 2020-mål, vilket omfattar en minskning av energianvändningen och avfallet samt en ökning av medarbetarnas engagemang och samhällsstöd.

• Ett rekordstort antal medarbetare i Framingham, Massachusetts, deltog i 2017 års Consumer Electronics Volunteer Service Day, och de städade bl.a. offentliga landområden, samarbetade med kvinnojourer och stöttade ideella föreningar som jobbar med låginkomsthushåll och barn- och ungdomshjälp.

• Vi genomförde en formell livscykelanalys (LCA) för att utvärdera våra produkters miljöpåverkan, från råmaterial och tillverkning till användning och uttjänta produkter. Denna LCA kommer att hjälpa oss att identifiera det vi behöver förbättra.

• Vår globala leveranskedja och våra globala försäljningsfunktioner integrerade hållbarhetsmål i sin årliga strategiplanering.

Vi har redan vidtagit omfattande åtgärder, men det här är bara början på vår resa. Till dags dato har Bose uppnått betydande resultat genom att stödja medarbetarnas grundläggande insatser och genom att upprätta en fundamental företagspraxis vad häller hållbarhet och miljö. Den här rapporten offentliggör utvecklingen av våra miljörelaterade och sociala aktiviteter under året som gått, och den utgör ett exempel på den typ av gemensam praxis som förväntas av ett företag som tar sitt ansvar.

Men jag undrar ofta vad som kommer härnäst. Kommer vi att kunna överträffa vår praxis inom de områden där vi behövs desto mer och kommer vi kunna bana väg framåt? Under det kommande året vill jag tillsammans med mitt team jobba för att hitta ett område där vi kan sikta ännu högre, ett område där vi verkligen kan prestera och demonstrera ett effektivt ledarskap. Med engagemang och beslutsamhet kan vi förändra världen – så att framtida generationer kan få ta del av det vi har, och mycket mer.


TILLBAKA TILL BOSE OCH HÅLLBARHET