NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.

Wave®-musiksystem IV

Försäljning från 2019 – aktuell

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Ansluta andra produkter
Skötsel och underhåll
Systeminställningar
Klicka/larm
Radio
Installera Bose-produkten
Ström
Ljudinställningar
Kompatibilitet
Programvara
Fjärrkontrolls-
CD
Lampa
Utöka systemet

Styrenheterna har sin egen volymkontroll. Lär dig hur du ställer in volymen på en dator som ska användas med Bose-systemet.

En dator kommer ihåg Bluetooth-enheter som tidigare var anslutna så att den snabbt och enkelt kan återansluta till dem. Om du tar bort enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som för närvarande är lagrade och du kan starta en ny lista genom att bara ansluta de enheter som du vill komma ihåg.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den parades ihop med så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Detta är användbart om produkten ansluts till en annan enhet när du slår på den eller om du bara vill byta till en annan enhet.

Ta reda på hur du parar ihop produkten trådlöst med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

Genom att fastställa vilket operativsystem som körs på datorn kan du förstå kompatibilitet med andra produkter.

Med datorer kan du välja var du vill spela upp ljud från, till exempel en Bluetooth®-högtalare, hörlurar, inbyggda datorhögtalare eller en annan ansluten ljudenhet. Ta reda på hur du väljer den ljudutgångsenhet du vill höra.

En dator kan visa en lista med Bluetooth-enheter som tidigare har parats ihop och lagrats i minnet. Med det här minnet kan datorn snabbt återansluta till ihågkomna enheter.

Lär dig hur du ansluter andra ljudkällor till systemet.

Wave SoundLink-adaptertillbehöret kan anslutas till kompatibla Wave-system för trådlös anslutning och ljuduppspelning från en dator med Wave-systemet.

Wave Bluetooth-musikadaptern kan anslutas till kompatibla Wave-system för trådlös Bluetooth-ljuduppspelning med Wave-systemet.

 Om du har fler än en Bose Bluetoot-högtalare eller -hörlurar kan du hitta information om hur du ansluter dem tillsammans.

Du kan ansluta hörlurar till systemet i situationer där det krävs låg volym. Det kan vara användbart om du till exempel vill lyssna på ljud på natten utan att störa andra i hemmet med ljudet från högtalarna.

En återställning kan starta om produkten eller så kan den klura rlocally-lagrade produktinställningar, till exempel ihopparade enhetslistor. Ta reda på vilket alternativ som är tillgängligt för att återställa produkten.
 

Serienummer innehåller viktig information om din produkt, inklusive modellnummer och födelsedatum (tillverkningsdatum). Serienumret finns på din produkt, produktförpackning eller app (om tillämpligt).

Om CD-, DVD- eller annan skiva i systemet har fläckar eller repor kan det vara svårt att läsa innehållet på skivan. Lär dig hur du torkar av och rengör skivorna på ett säkert sätt.

Uppdateringar av programvara och fast programvara förbättrar produktens funktioner och stabilitet. Installera alla tillgängliga uppdateringar så att produkten fungerar så bra som möjligt.

Genom att installera de senaste produkt- och/eller appuppdateringarna får du tillgång till de senaste funktionerna och stabilitetsförbättringarna. Ta reda på hur du kontrollerar produktens version.

När kontinuerlig uppspelning är aktiverat växlar systemet automatiskt till den ljudkälla du väljer efter att en CD-skiva har spelats upp. Det gör att musiken kan fortsätta spela upp från antingen radion eller en ljudenhet som är ansluten till AUX-ingången.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den var ansluten till så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Om du tar bort det här enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som du har kommit ihåg och kan starta en ny lista med enheter genom att ansluta dem som du vill komma ihåg.

RDS (Radio data System) ger information om det innehåll som spelas upp på den radiostation du lyssnar på (dvs. artist och låtnamn). Du kan aktivera eller inaktivera den här informationen på systemdisplayen och, när den är aktiverad, välja vilken information som ska visas.

Med insomningstimern kan systemet stängas av automatiskt efter en valbar tidsperiod. Ta reda på hur du slår på eller stänger av insomningstimern och, när den är aktiverad, hur du justerar tiden tills systemet stängs av.

Inställningen för ljusstark eller svag för systemdisplayen är justerbar. Det här är användbart för att göra skärmen mer eller mindre märkbar i ljusa eller mörka miljöer.

Systemet har ett demonstrationsläge som används för butiksdisplayer. Om systemet är i demoläge kan du ta reda på hur du avslutar det och återuppta normal användning av systemet.

Systemet har olika uppspelningslägen för de CD-skivor du spelar i systemet. Med de här alternativen kan du slumpmässigt blanda spår, upprepa spår eller skivor eller spela upp CD-spår i ordningsföljd.

Med snooze-funktionen kan du pausa ett väckningslarm från att ljuda under en viss tid innan du återupptar larmet. Ta reda på hur du använder snooze-funktionen.

Ta reda på hur du ändrar de timmar och minuter som visas i systemet så att den aktuella tiden visas på din plats.

Systemet har ett larm som kan ställas in för att varna dig vid en viss tidpunkt. Lär dig hur du slår på eller stänger av larmet.

En FM-antenn kan anslutas till systemet för att förbättra FM-radiomottagningen. Detta är användbart för inställningar på platser med svag eller dålig mottagning.

Du kan använda systemet för att lyssna på de olika FM-, AM- eller DAB-radiokanaler (där det finns) som finns tillgängliga i ditt område. Ta reda på hur du använder sök- och inställningsfunktionerna för att välja de stationer som systemet tar emot.

Systemet kan lagra förinställda radiokanaler så att du snabbt kan växla till kanaler som du ofta lyssnar på med en knapptryckning. Ta reda på hur du sparar förinställningar i systemet.

RDS (Radio data System) ger information om det innehåll som spelas upp på den radiostation du lyssnar på (dvs. artist och låtnamn). Du kan aktivera eller inaktivera den här informationen på systemdisplayen och, när den är aktiverad, välja vilken information som ska visas.

Genom att söka efter och söka efter kanaler kan du hitta tillgängliga lokala stationer. Detta är användbart t.ex. om systemets plats ändras eller om en extern antenn är ansluten.

En FM-antenn kan anslutas till systemet för att förbättra FM-radiomottagningen. Detta är användbart för inställningar på platser med svag eller dålig mottagning.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den var ansluten till så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Om du tar bort det här enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som du har kommit ihåg och kan starta en ny lista med enheter genom att ansluta dem som du vill komma ihåg.

Om du behöver återansluta SoundLink-adaptern eller inte kunde ansluta den första gången kan du aktivera USB-minnet och SoundLink-mottagaren manuellt så att Wave-systemet kan länka om.

Ta reda på hur du ansluter produkten till en strömkälla på ett säkert sätt.

Den övre delen av systemet kan fungera som en beröringskänslig ström- och alarmsnooze-kontroll. Det här är användbart för att styra grundläggande funktioner utan fjärrkontrollen. Du kan också inaktivera den för att förhindra oavsiktlig kontroll (dvs. husdjur som går över det).

Med inställningen för automatisk avstängning kan produkten automatiskt stängas av och gå in i standbyläge om den inte används under en viss tid. Detta är till exempel användbart för att spara ström om produkten råkar vara påslagen av misstag.

Ta reda på hur du ansluter produkten till en strömkälla på ett säkert sätt.

Du kan använda produktens ljudutjämningskontroller för att justera ljudkvaliteten efter dina önskemål. Lär dig hur du kommer åt de tillgängliga EQ-inställningarna.

Med insomningstimern kan systemet stängas av automatiskt efter en valbar tidsperiod. Ta reda på hur du slår på eller stänger av insomningstimern och, när den är aktiverad, hur du justerar tiden tills systemet stängs av.

Om du vill använda en växelriktare med produkten ska du tänka på följande:

Ta reda på vilka typer av ljud- och videoskivor som kan spelas upp av det här systemet.

I den här artikeln beskrivs programvarudatum och datum för den fasta programvaran. Den inbegriper frisläppandedrag och insektfixar.

Systemet kan ta emot IR-kommandon från andra fjärrkontroller. Detta är användbart om du till exempel vill programmera en universalfjärrkontroll från tredje part för att styra flera enheter i ditt hem, inklusive ditt Bose-system. Ta reda på hur du styr systemet med en annan fjärrkontroll.

Fjärrkontrollen fungerar med batteriström. När batterierna försvagas kan fjärrkontrollen sluta fungera eller fungera intermittent. Lär dig hur du öppnar batterifacket för att ta bort och sätta i nya batterier.

När kontinuerlig uppspelning är aktiverat växlar systemet automatiskt till den ljudkälla du väljer efter att en CD-skiva har spelats upp. Det gör att musiken kan fortsätta spela upp från antingen radion eller en ljudenhet som är ansluten till AUX-ingången.

Systemet har olika uppspelningslägen för de CD-skivor du spelar i systemet. Med de här alternativen kan du slumpmässigt blanda spår, upprepa spår eller skivor eller spela upp CD-spår i ordningsföljd.

Ta reda på vad LED-indikatorlampan på produkten visar dig om produktens status.

Rumskoder används av Bose länkaktiverade system för att kommunicera med de olika rum du har anslutit i hela hemmet. Genom att tilldela olika rum till olika rumskoder kan du styra dessa rum oberoende av varandra.