NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Bose Solo Soundbar Series II

Försäljning från 2020 – 2024

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Ström
Ljud
Bluetooth
Kontroller

Om produkten verkar få ström men inte slås på som förväntat:

Om indikatorlampan på produkten lyser med fast rött sken eller blinkar rött kan du prova följande:

Om strömmen till produkten verkar vara oregelbunden eller om den startar och stängs av oväntat kan du prova följande:

Om du upplever distorsion, knastrande, statiskt, brus eller oväntat dålig ljudkvalitet från produkten:

Om du lyssnar på ljud på produkten men inte kan höra ljud från alla högtalare kan du prova följande:

Om du hör för höga låga frekvenser från produkten kan ljudkvaliteten vara mörk, dämpad eller svår att höra. Om du vill minska basresponsen och/eller öka diskantsvaret kan du försöka med följande:

Om videon på TV:n eller enheten du tittar på inte stämmer överens med motsvarande ljud du hör från produkten kan du prova följande

Om du inte hör tillräckligt med lågfrekvent ljud från produkten kan ljudkvaliteten vara tinnig, krympt eller saknas fyllighet. Försök med följande om du vill öka basresponsen eller minska diskantresponsen:

Om produkten verkar vara korrekt konfigurerad men inte ger ljud kan du prova följande:

Om ljudet som spelas upp från produkten spelas in och ut, spelas upp inkonsekvent eller låter hackigt kan du försöka med följande:

Om produkten oväntat avger statiskt, sprakande eller vitt ljud kan du försöka med följande:

Om du hör ett klickande, virvlande, vibrerande eller något annat ovanligt ljud som kommer från produkten kan du prova följande:

Om volymnivån som hörs från produkten är svag eller tystare än normalt kan du prova följande:

Om du inte kan para ihop Bose-högtalaren eller hörlurarna med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon, surfplatta, bärbar dator eller TV, här är några saker att prova.

Om Bluetooth-anslutningen mellan produkten och en ansluten ljudenhet bara är tillförlitlig inom produktens räckvidd kan du försöka med följande:

Om Bluetooth-anslutningen mellan systemet och en ansluten enhet (dvs. Bärbar dator, smartphone eller Bose-app) är oregelbunden eller försvinner oväntat, försök med följande:

Om Bose-fjärrkontrollen inte fungerar eller bara ibland kontrollerar Bose-produktens funktioner kan du prova följande:

Om fjärrkontrollen fungerar men några av knapparna på den inte styr ditt system som förväntat kan du prova följande:

Om en annan fjärrkontroll än Bose-fjärrkontrollen oväntat styr systemet kan du försöka med följande:

Om du inte kan höja eller sänka volymen på din produkt eller uppleva oväntade volymförändringar eller toppar i lyssningsnivån kan du prova följande: