NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Greta Bouley

Greta Bouley

Chefsjurist och företagssekreterare

Greta Bouley är chefsjurist och företagssekreterare i bolaget. Greta biträder ledande befattningshavare och styrelsen i ett brett spektrum av juridiska och affärsrelaterade frågor. Hon leder också ett team av advokater som ansvarar för alla våra juridiska ärenden globalt, inklusive bolagsrätt, rättstvister, immateriella rättigheter, regelefterlevnad, anställning och fastigheter.

Greta började sin karriär på Bose med att jobba på avdelningen för fordonssystem, där hon tillhandahöll juridisk rådgivning kring organisationens leverantörsrelationer med fordonstillverkare runt om i världen. Det var en fantastisk upplevelse och underbart att veta hur många kunder som får känna ”wow” varje dag tack vare otroligt ljud i sina bilar.

Greta började på vår juridiska avdelning 2003. Hon har biträtt alla affärsgrupper inom företaget, stöttat bildandet och expansionen av affärsverksamheten internationellt och har särskild kompetens inom företagsstyrning. Före sin karriär på Bose privatpraktiserade Greta på WilmerHales kontor i Boston, där hon jobbade med bolagsrätt. 

Greta fick sin juristexamen från Boston University School of Law. Hon har även en kandidatexamen från Tufts University.