NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
John Brosnahan, högsta ekonomichef

John Brosnahan, högsta ekonomichef

Högsta ekonomichef

John Brosnahan är företagets högsta ekonomichef. Han leder en global organisation med målet att möjliggöra företagets självfinansierade tillväxt och långsiktiga livskraft. Han ansvarar för bolagets finansiella och administrativa verksamhet samt riskhantering. Detta omfattar utveckling av operativ och finansiell strategi, löpande övervakning, rapportering och tillhörande kontroller som krävs för att rapportera företagets finansiella resultat och skydda företagets tillgångar.

John har uppskattat vårt billjudsystem sedan han köpte en Bose-utrustad Nissan Maxima av årsmodell 1994. Han ägnade sin första stund i den där Maximan åt att lyssna på Soundgardens skiva Superunknown från 1994.

John började på Bose som finansanalytiker 1998. Under sin karriär på företaget har han varit direktör för finansiell planering och analys, direktör för företagsinitiativ i Asien och Stillahavsområdet samt haft flera andra ledande befattningar innan han utsågs till vice ordförande för ekonomi 2019 och till högsta ekonomichef 2020.

John har en magisterexamen och en kandidatexamen från Suffolk University, där han för närvarande är aktiv som styrelsemedlem för forskarutbildningen i ekonomi, akademisk rådgivare och gästföreläsare.