NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Kevin Manzolini

Kevin Manzolini

Högsta tekniska chef

Kevin Manzolini är vår tekniska chef som övervakar företagets globala forsknings- och utvecklingsverksamhet. Kevin har över 30 års erfarenhet av produktutveckling på Bose, och leder nära samarbeten med forskargrupper, design- och ingenjörsteam och externa partner för att erbjuda Bose-kunder nya innovationer och fördelar.

Kevin är ett livslångt fan av våra produkter och sparade pengar på gymnasiet för att kunna köpa ett par Bose 401-högtalare som han använder och uppskattar än idag. 

Kevin har haft chefsroller med stigande ansvarsnivå inom teknik och plattformsutveckling för företagets avdelningar för professionella system och hemmaunderhållning. Innan sin nuvarande roll tjänstgjorde Kevin som vice ordförande på Bose Consumer Electronics Division. 

Kevin har en magisterexamen i elteknik och signalbearbetning från Northeastern University. Han mottog sin teknologie kandidatexamen från University of Massachusetts.