NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Få den senaste inbyggda programvaran till dina L1-system, S1 Pro-system och ToneMatch-mixrar. Du kan också hämta förval samt fabriks- och användarscener om du äger en ToneMatch-mixer.

Programvara till S1 Pro-systemet

Uppdatera din S1 Pro med den senaste programvaran. En USB-kabel måste användas vid den första uppdateringen av enheter som har köpts i början av 2018 med Z-kodserienumret 8162 eller lägre. S1 Pro kan även uppdateras via en Bluetooth®-anslutning med hjälp av Bose Connect-appen version 6.1.0 eller senare.

*Produktserienumrets Z-kod är det 4-siffriga numret efter "Z" i produktens serienummer.

Programvara för ToneMatch-mixrar

Hämta de senaste korrigeringarna och förbättringarna av din Tone Match-mixers inbyggda programvara. Använd L1/ToneMatch-programmet för att tillämpa dem.

ToneMatch-uppdateringsprogram

Du måste installera det här programmet på din dator för att uppdatera Tone Match-mixrar och L1 Model II- och 1S-systemen.

v2.1 för Windows
(Windows 7 eller senare samt USB 1.1 eller senare krävs)

v2.1 för macOS
(macOS version 10.5 eller senare, Intel-processor samt USB 2.0 eller senare krävs)

Förval och scener för ToneMatch mixer

Partnerförval

Klicka på länkarna nedan om du vill hämta ToneMatch-förvalsbankerna A, B och C. Läs wikiartikeln innan du uppdaterar systemet.

Fabriksinställda ToneMatch-förval och -scener

Med de här filerna kan du säkerhetskopiera eller återställa din ToneMatch mixer till ursprungstillståndet.

Tömma ToneMatch A-, B- och C-banken

Med den här hämtningen kan du ta bort A-, B- eller C-banken från ToneMatch mixer.

Programvara till L1-systemet

Hämta den senaste programvaran för L1 Model II- och L1 Model 1S-systemen. Du behöver en ToneMatch-mixer och L1/ToneMatch-systemuppdateringsverktyget för att göra den här uppdateringen. Mer information >