NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

SVERIGE PRESSKONTAKTINFORMATION:         

Fleishman Hillard

+46 (0)70 725 2552

PR-AVDELNINGEN:

Joanne Berthiaume

Bose

+1-508-879-7330

Huvudkontor

Bose Corporation

The Mountain

Framingham, MA 01701

1-508-879-7330