90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

SoundLink Revolve II Bluetooth®-högtalare

Försäljning från 2021 – aktuell

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Ljud
Bluetooth
Ström
Batteri
App
Installation
Kontroller
Kosmetisk
Mikrofon

Om du upplever distorsion, knastrande, statiskt, brus eller oväntat dålig ljudkvalitet från produkten:

När datorn är ansluten till en dator med operativsystemet Mac OS X spelas datorsystemlarm och larmljud upp via de anslutna Bose-högtalarna. Om dessa systemljud är för höga eller för tysta jämfört med andra media som du lyssnar på från datorn kan du försöka med följande:

Om du hör för höga låga frekvenser från produkten kan ljudkvaliteten vara mörk, dämpad eller svår att höra. Om du vill minska basresponsen och/eller öka diskantsvaret kan du försöka med följande:

Om du tappar bort ljudet från Bose-produkten när du använder den för att ringa samtal med en virtuell mötesprogram online (t.ex. Skype, team, Zoom osv.) kan du försöka med följande:

Om videon på TV:n eller enheten du tittar på inte stämmer överens med motsvarande ljud du hör från produkten kan du prova följande

Om du inte hör tillräckligt med lågfrekvent ljud från produkten kan ljudkvaliteten vara tinnig, krympt eller saknas fyllighet. Försök med följande om du vill öka basresponsen eller minska diskantresponsen:

Om produkten verkar vara korrekt konfigurerad men inte ger ljud kan du prova följande:

Om ljudet som spelas upp från produkten spelas in och ut, spelas upp inkonsekvent eller låter hackigt kan du försöka med följande:

Om du lyssnar på musik på din mobila enhet och musiken oväntat tas över av en inkommande samtalssignal kan du lära dig hur du avaktiverar samtalssignalen på produkten.

Om någon av högtalarna i produkten är av låg volym eller ger dålig ljudkvalitet kan du prova följande:

Om du hör en pulserande, pirrande eller vibrerande ljudtyp som kommer från en komponent i produkten kan du prova följande:

Om volymnivån som hörs från produkten är svag eller tystare än normalt kan du prova följande:

Om du inte kan para ihop en Bluetooth-enhet (dvs. mobiltelefon, surfplatta eller dator) till din produkt, prova följande:

Om Bluetooth-anslutningen mellan produkten och en ansluten ljudenhet bara är tillförlitlig inom produktens räckvidd kan du försöka med följande:

Om du inte hittar produktnamnet i en Bluetooth-enhetslista eller i Bose-appen följer du de här stegen.

Om Bluetooth-anslutningen mellan systemet och en ansluten enhet (dvs. Bärbar dator, smartphone eller Bose-app) är oregelbunden eller försvinner oväntat, försök med följande:

Om batteriindikatorn på produkten lyser rött och blinkar snabbt kan du försöka med följande:

Om batteriindikatorn på produkten alltid visar en låg laddning, antingen när du kontrollerar batterinivån eller laddar batteriet, kan du försöka med följande:

Om du inte kan slå på produkten när den är urkopplad och endast använder batteriström kan du försöka med följande:

Om strömmen till produkten verkar vara oregelbunden eller om den startar och stängs av oväntat kan du prova följande:

Om ditt system indikerar att batteriet laddas men aldrig indikerar att laddningen är klar kan du prova följande:

 Om statuslamporna på din produkt tdo inte lyser eller blinkar som förväntat, prova följande:

Om batteriindikatorn på produkten lyser rött och blinkar snabbt kan du försöka med följande:

Om batteriets laddningsnivå laddas ur snabbare än förväntat kan du prova följande:

Om ditt system indikerar att batteriet laddas men aldrig indikerar att laddningen är klar kan du prova följande:

Om produkten är ansluten till elnätet men batterinivån inte ökar eller om produkten inte anger att batteriet laddas:

     Om du öppnar Bose Connec tapp på din iOS- eller Android-enhet, men Bose Bluetooth® produk tis not foun dor inte visas i appen, prova följande:

Om du har problem med att använda partyläget (spela upp två högtalare samtidigt) eller stereoläge (spela upp två högtalare som vänster/höger stereopar) kan du försöka med följande:

Om du inte hittar produktnamnet i en Bluetooth-enhetslista eller i Bose-appen följer du de här stegen.

Om du inte kan starta eller slutföra en uppdatering av en Bose-produkt eller -app kan du prova följande:

Om produkten inte svarar eller om du inte längre kan använda den som förväntat efter att en uppdatering har installerats kan du prova följande:

Om du har problem med att använda partyläget (spela upp två högtalare samtidigt) eller stereoläge (spela upp två högtalare som vänster/höger stereopar) kan du försöka med följande:

Om du inte kan länka en enhet till produkten med NFC (Near Field Communication) kan du försöka med följande:

Om du inte hittar produktnamnet i en Bluetooth-enhetslista eller i Bose-appen följer du de här stegen.

 Om statuslamporna på din produkt tdo inte lyser eller blinkar som förväntat, prova följande:

Om du inte kan höja eller sänka volymen på din produkt eller uppleva oväntade volymförändringar eller toppar i lyssningsnivån kan du prova följande:

Om svara-/avslutaknappen på Bose-hörlurarna eller Bluetooth-högtalaren inte besvarar eller avslutar telefonsamtal kan du försöka med följande:

Prova följande för att lösa problemet:

Om du trycker på knapparna på produkten men de inte svarar eller inte styr produkten som förväntat kan du försöka med följande:

Om produkten inte fungerar som den ska efter att ha blivit våt kan du läsa följande:

Om mikrofonen på produkten inte tar emot din röst eller om någon inte kan höra dig när du ringer samtal med produkten kan du försöka med följande: