NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.

Wave®-musiksystem IV

Försäljning från 2019 – aktuell

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
CD
Ljud
Kontroller
Bluetooth
Radio
Ström
Skärm
Installation
Klocka och larm

Om systemet inte läser skivorna som du sätter i eller har problem med att spela upp dem (dvs. hoppar över, felmeddelanden, inte läser in skivor) kan du försöka med följande:

Om systemet oväntat spelar upp samma låt eller innehåll på en isatt skiva om och om igen kan du försöka med följande:

Om du system verkar göra saker på egen hand utan din insats (dvs. om du slår på/av, ändrar volym eller källor) kan det hända att kommandon oavsiktligt tas emot från en närliggande enhet eller fjärrkontroll. Lös problemet genom att försöka med följande:

I vissa situationer kan CD-uppspelningsmekanismens rörelse höras. I andra situationer är det inte normalt att ljud hörs när en CD spelas upp.

Om CD-skivan har fastnat och inte kommer att matas ut från systemet kan du försöka med följande:

Om du upplever distorsion, knastrande, statiskt, brus eller oväntat dålig ljudkvalitet från produkten:

Om du lyssnar på ljud på produkten men inte kan höra ljud från alla högtalare kan du prova följande:

När datorn är ansluten till en dator med operativsystemet Mac OS X spelas datorsystemlarm och larmljud upp via de anslutna Bose-högtalarna. Om dessa systemljud är för höga eller för tysta jämfört med andra media som du lyssnar på från datorn kan du försöka med följande:

Om du hör för höga låga frekvenser från produkten kan ljudkvaliteten vara mörk, dämpad eller svår att höra. Om du vill minska basresponsen och/eller öka diskantsvaret kan du försöka med följande:

Om videon på TV:n eller enheten du tittar på inte stämmer överens med motsvarande ljud du hör från produkten kan du prova följande

Om du inte hör tillräckligt med lågfrekvent ljud från produkten kan ljudkvaliteten vara tinnig, krympt eller saknas fyllighet. Försök med följande om du vill öka basresponsen eller minska diskantresponsen:

Om produkten verkar vara korrekt konfigurerad men inte ger ljud kan du prova följande:

Om ljudet som spelas upp från produkten spelas in och ut, spelas upp inkonsekvent eller låter hackigt kan du försöka med följande:

Om du ändrar ljudkällor (dvs. Från radio till en AUX-enhet) och systemets volymnivå är märkbart högre eller lägre mellan de två ingångarna, prova följande:

Om någon av högtalarna i produkten är av låg volym eller ger dålig ljudkvalitet kan du prova följande:

Om du hör ett klickande, virvlande, vibrerande eller något annat ovanligt ljud som kommer från produkten kan du prova följande:

Om volymnivån som hörs från produkten är svag eller tystare än normalt kan du prova följande:

Om produkten har en inställningsmeny eller fungerar med en Bose-app som kan justera inställningarna kan du prova följande om inställningarna ändras men inte återspeglas eller sparas av produkten:

Om sökknapparna eller skanningsknapparna för ditt system inte fungerar som förväntat kan du försöka med följande:

Om Bose-fjärrkontrollen inte fungerar eller bara ibland kontrollerar Bose-produktens funktioner kan du prova följande:

Om du inte kan använda Bose-fjärrkontrollen till att styra uppspelningskommandon (dvs. spela upp/pausa och hoppa över spår) i en mobiltelefon eller ett datorljudprogram kan du se följande:

Om fjärrkontrollen fungerar men några av knapparna på den inte styr ditt system som förväntat kan du prova följande:

Om en annan fjärrkontroll än Bose-fjärrkontrollen oväntat styr systemet kan du försöka med följande:

Om du inte kan höja eller sänka volymen på din produkt eller uppleva oväntade volymförändringar eller toppar i lyssningsnivån kan du prova följande:

Om du ändrar ljudkällor (dvs. Från radio till en AUX-enhet) och systemets volymnivå är märkbart högre eller lägre mellan de två ingångarna, prova följande:

Om du inte kan välja en viss radiokanal med knapparna Sök eller TUNE kan du prova följande:

Om fjärrkontrollen inte fungerar på avstånd eller nära datorn kan du prova följande:

Om du inte kan para ihop Bose-högtalaren eller hörlurarna med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon, surfplatta, bärbar dator eller TV, här är några saker att prova.

Om sökknapparna eller skanningsknapparna för ditt system inte fungerar som förväntat kan du försöka med följande:

Om du inte kan välja en viss radiokanal med knapparna Sök eller TUNE kan du prova följande:

Om du har problem med statisk, brusig eller allmän dålig mottagning när du ställer in AM- eller FM-radiokanaler kan du försöka med följande:

Om du har problem med att spara en FM-, AM- eller DAB-radiokanal som är förinställd på ditt system kan du försöka med följande:

Om produkten verkar få ström men inte slås på som förväntat:

Om strömmen till produkten verkar vara oregelbunden eller om den startar och stängs av oväntat kan du prova följande:

Om ditt system fungerar men det inte finns någon skärm eller om det inte tänds och inte visas tomt kan du prova följande:

Om texten i teckenfönstret på produkten ser felaktig ut eller inte är begriplig kan du försöka med följande:

Det här meddelandet visas när en Bluetooth®- eller SoundLink-adapter för tillbehör har valts som musikkälla men ingen signal finns. Lös problemet genom att försöka med följande:

Om lamporna på systemdisplayen visar fryst information eller tecken kan du försöka med följande:

Om du ansluter produkten till ett USB-uttag på din bärbara eller stationära dator men datorn inte känner igen anslutningen eller enheten kan du försöka med följande:

Det här meddelandet kan visas på datorn om det är problem med kommunikationen med Bose-systemet som är anslutet via USB till datorn. Lös problemet genom att försöka med följande:

Produkten har ett larm som kan ställas in för att avge ett larm vid en viss tidpunkt. Om du har svårt att få larmet att ljuda vid den tidpunkt du ställer in kan du försöka med följande:

Om den tid som visas på systemdisplayen är felaktig och du inte kan ändra tiden till rätt tid kan du prova följande: