UPPTÄCK VÄRLDENS BÄSTA BRUSREDUCERING: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD. MER INFORMATION

Bose Smart Soundbar 700

Försäljning från 2018 – aktuell

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Installera Bose-produkten
Skötsel och underhåll
Ansluta andra produkter
Fjärrkontrolls-
Lampa
Systeminställningar
Ljudinställningar
Kompatibilitet
Programvara
Ström
Funktioner

Ta reda på hur du slår på eller stänger av ADAPTiQ-ljudkalibrering. ADAPTiQ optimerar ljudet av ditt system för akustiken i ditt rum. Innehållet i ditt rum (dvs. ytor, möbler, mattor etc.) påverkar hur ljud hörs i rummet. Kalibreringsprocessen mäter rummets egenskaper och justerar ljudet i ditt system därefter. Om du ordnar om rummet eller flyttar systemet till ett annat rum, kalibrera om systemet.

Produkter som du har lagt till på ditt Bose Music-konto kan kopplas bort från ditt konto. Detta hjälper till att organisera appen om du inte längre äger eller använder en viss produkt.

En IP-adress är en uppsättning nummer som en produkt använder för att kommunicera i ett nätverk. Den här adressen kan vara användbar vid avancerad installation eller felsökning.

Du kan be Alexa spela musik, läsa upp nyheterna, kolla vädret, styra smarta enheter hemma och mer. Alexa bor i molnet och blir alltid smartare och lägger till nya funktioner som levereras till din produkt automatiskt. Att använda Alexa på din produkt är enkelt och vi visar dig hur.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. (Obs! Music services vary by region.)

Systemet kan synkronisera strömkommandon för Bose-systemet och andra enheter som du har programmerat fjärrkontrollen att styra. Detta är användbart för att lättare slå på eller stänga av utrustningen (dvs. Kabelbox, TV eller Blu-ray-spelare) med färre knapptryckningar.

Lär dig hur du konfigurerar produkten, ansluter komponenter och drar nytta av alla dess funktioner.

En del av systeminstallationsprogrammet ansluter de trådlösa surroundhögtalarna. Se instruktioner här:

Routerkonfigurationer kan begränsa nätverkstrafiken, vilket kan orsaka kommunikationsproblem med nätverk eller appar. Om du har problem med nätverket kan du prova de här inställningarna för att få bästa prestanda med din Bose-produkt.

Få hjälp med att lagra och ändra förinställningar med appen eller med knapparna på systemet.

Lägg till musiktjänster till ditt Bose-konto för åtkomst till en mängd olika strömningsinnehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

I Bose-appen finns ett synkroniseringsalternativ i produktinställningarna. Det här är användbart när du spelar upp ljud från en videokälla – som en TV-sportkanal – till en grupp Bose-högtalare. Du kan använda synkroniseringsalternativet för att bestämma om de grupperade högtalarna ska spelas upp i synk till bilden på TV:n eller om de ska spelas upp i synk kommer alla andra grupperade högtalare.

Vi rekommenderar att du synkroniserar ljudet med TV-bilden om människor kan se TV:n medan de lyssnar på medföljande ljud i grupperade högtalare. Vi rekommenderar att du synkroniserar ljud med alla grupperade högtalare om TV-bilden inte är lika viktig som att alla gruppanslutna högtalare spelas upp samtidigt.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

Produkten lyssnar efter ett uppvakningsord (dvs. Alexa för Amazon-enheter) så att du kan interagera med ditt system genom att tala. Du kan stänga av systemets mikrofon och hindra den från att lyssna på och svara på uppvakningsord. Det här är användbart om du till exempel förklarar röstfunktionen för någon och inte vill att systemet ska svara under den tiden.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den var ansluten till så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Om du tar bort det här enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som du har kommit ihåg och kan starta en ny lista med enheter genom att ansluta dem som du vill komma ihåg.

Du kan välja eller ange ett annat namn för produkten. Detta är till exempel användbart om du har flera system. Du kan ge dem namnet på rummet de är i för att hjälpa dem att skilja mellan dem i appen.

Öppna Setup mod elets o uconnec ta Device (anslut en enhet) till det Wi-Fi-nätverk som sänds ut av Bose-systemet. Detta är användbart för systeminställnings- och diagnostikfunktioner.

Du kan lägga till musiktjänster på ditt Bose-konto för att få tillgång till en mängd olika strömmade innehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

En basmodul hjälper till att förbättra de låga frekvenserna som spelas upp från ditt system. Ta reda på hur du ansluter en basmodul.

Om du konfigurerar Google Assistant kan du enkelt styra Bose-produkten genom att tala med den. Ta reda på hur du länkar dina Google- och Bose-konton till att börja använda Google Assistant. Eller, om det behövs, ta reda på hur du tar bort Google Assistant från ditt Bose-konto.

Lägg till musiktjänster till ditt Bose-konto för åtkomst till en mängd olika strömningsinnehåll. Tillgängligheten för musiktjänsten varierar beroende på region.

Genom att konfigurera Amazon Alexa röstassistent kan du enkelt styra din Bose-produkt genom att prata med den. Ta reda på hur du länkar dina Amazon- och Bose-konton för att börja använda Alexa. Eller, om det behövs, ta reda på hur du tar bort Alexa från ditt Bose-konto.

Om du har en Apple iOS-enhet kan du stänga ditt My Bose-konto från Bose-appen (det här alternativet är inte tillgängligt för Android-enheter). Om du stänger ditt konto tas hela Mitt Bose-kontot bort. Du kommer inte att kunna komma åt några Bose-tjänster eller program där du loggar in med det kontot. Detta inkluderar SoundTouch-appen, Bose Connect-appen, Bose Music-appen och Bose Pro Community. Du kan också förlora vissa funktioner i dina Bose-produkter som kräver dessa tjänster eller program.

Systemet kan visa den typ av digitalt ljud som det tar emot. Det här är användbart för att avgöra om du får det bästa tillgängliga ljudet från en ansluten enhet.

Produkten har en ljudingång för anslutning av en annan enhet. Lär dig hur du slår på enhetens ingångar för att höra de olika ljudkällorna som du har anslutit.

Genom att ansluta produkten till ett trådlöst nätverk kan du få åtkomst till musikströmningstjänster, gruppera flera Bose-produkter, styra produkten och inställningarna från Bose-appen och mycket mer. Ta reda på hur du ansluter produkten till ett nätverk med den normala eller alternativa metoden och hur du uppdaterar nätverksnamnet och lösenordet som lagras av produkten.

Om du har ett Bose Music-konto kan du koppla kompatibla Bose-hörlurar och smarta högtalare till ditt konto. På så sätt kan du enkelt styra produktinställningar och funktioner från din mobila enhet.

När delningsinställningen är aktiverad kan alla som är anslutna till samma nätverk som produkten lägga till produkten på sitt konto och styra den med Bose Music-appen. Detta är bekvämt för familj och vänner.

Viktigt meddelande: När delningsinställningen ändras från på till av kommer alla som tidigare lade till produkten på sitt konto (och fortfarande har åtkomst till samma nätverk) att kunna kontrollera den med Bose Music-appen.

Ta reda på hur du loggar in eller loggar ut o fan accoun tusin gthe Bose Music app.

Om en musiktjänst i Bose Music-kontot inte längre används kan den tas bort från kontot (exklusive TuneIn) för att förhindra att en tjänst som kanske inte längre har en aktiv prenumeration visas.

Ta reda på hur du ansluter produkten till en strömkälla på ett säkert sätt.

Om du har två eller flera högtalare kan du skapa grupper av högtalare. Detta är användbart om du vill att flera högtalare ska spela upp samma ljud tillsammans.

Den universella fjärrkontrollen för ditt system kan styra andra enheter, till exempel en kabelbox eller Blu-ray-spelare som är ansluten till produkten. Lär dig hur du programmerar universalfjärrkontrollen för att styra en ansluten enhet.

Med automatisk väckning kan du slå på produkten utan fjärrkontroll. Bose-produkten kan till exempel slås på automatiskt när du slår på TV:n eller kabeldosan.

Med den kostnadsfria Bose Music-appen kan du konfigurera din produkt, konfigurera dess inställningar, styra strömmande musik och mycket mer, från din mobila enhet. Ta reda på vilka Bose-produkter som fungerar med appen och hur du får den.

Ditt Bose-ID ger dig tillgång till många av dina Bose-appar och tjänster som Bose Music-produkter, SoundTouch-produkter, Bose-produkter, Bose.com, Community-forum med mera.

Ta reda på vilka nätverksportar som används av Bose SoundTouch-högtalare och smarta högtalare som fungerar med Bose Music-appen. Den här informationen kan vara användbar för avancerade inställningar, företagsnätverk eller felsökning.

När Amazon Alexa (där det finns tillgängligt) är kopplad till ditt Bose Music-konto kommer Voice4Video-alternativet att blidka in menyn Inställningar i Bose Music-appen. När du har slutfört följande steg kan du slå på och styra TV:n, kabeln eller satellitboxen med rösten.

Placeringen av högtalarna kan påverka hur systemet låter i lyssningsområdet. Få tips om hur du placerar högtalarna för bästa ljudkvalitet.

I Spotify-appen kan du använda Spotify Connect för att strömma ljud till en Bose-högtalare. Det gör att du kan använda Spotify-appen som vanligt när du hör dina val av Spotify-appar på Bose-högtalaren.

En återställning kan starta om produkten eller så kan den klura rlocally-lagrade produktinställningar, till exempel ihopparade enhetslistor. Ta reda på vilket alternativ som är tillgängligt för att återställa produkten.
 

Serienummer innehåller viktig information om din produkt, inklusive modellnummer och födelsedatum (tillverkningsdatum). Serienumret finns på din produkt, produktförpackning eller app (om tillämpligt).

Produkten har ett återställningsläge som kan hjälpa dig i de fall den inte svarar. Den här processen ska endast användas för att återställa funktionen hos en högtalare eller förstärkare som inte fungerar under eller omedelbart efter en uppdatering. Systeminställningarna kan gå förlorade under den här processen.

VIKTIGT! Den här processen ska inte användas om högtalaren precis har återställts till fabriksinställningarna. Om du återställer högtalaren till fabriksinställningarna tas alla lagrade Wi-Fi-nätverksautentiseringsuppgifter bort som  behövs för att återställningsläget ska slutföras.
 

Öppna Setup mod elets o uconnec ta Device (anslut en enhet) till det Wi-Fi-nätverk som sänds ut av Bose-systemet. Detta är användbart för systeminställnings- och diagnostikfunktioner.

Uppdateringar av programvara och fast programvara förbättrar produktens funktioner och stabilitet. Installera alla tillgängliga uppdateringar så att produkten fungerar så bra som möjligt.

Genom att installera de senaste produkt- och/eller appuppdateringarna får du tillgång till de senaste funktionerna och stabilitetsförbättringarna. Ta reda på hur du kontrollerar produktens version.

En dator kommer ihåg Bluetooth-enheter som tidigare var anslutna så att den snabbt och enkelt kan återansluta till dem. Om du tar bort enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som för närvarande är lagrade och du kan starta en ny lista genom att bara ansluta de enheter som du vill komma ihåg.

Styrenheterna har sin egen volymkontroll. Lär dig hur du ställer in volymen på en dator som ska användas med Bose-systemet.

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den parades ihop med så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Detta är användbart om produkten ansluts till en annan enhet när du slår på den eller om du bara vill byta till en annan enhet.

En del av systeminstallationsprogrammet ansluter de trådlösa surroundhögtalarna. Se instruktioner här:

Ta reda på hur du parar ihop produkten trådlöst med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

En basmodul hjälper till att förbättra de låga frekvenserna som spelas upp från ditt system. Ta reda på hur du ansluter en basmodul.

Med datorer kan du välja var du vill spela upp ljud från, till exempel en Bluetooth®-högtalare, hörlurar, inbyggda datorhögtalare eller en annan ansluten ljudenhet. Ta reda på hur du väljer den ljudutgångsenhet du vill höra.

Genom att fastställa vilket operativsystem som körs på datorn kan du förstå kompatibilitet med andra produkter.

En dator kan visa en lista med Bluetooth-enheter som tidigare har parats ihop och lagrats i minnet. Med det här minnet kan datorn snabbt återansluta till ihågkomna enheter.

Lär dig hur du ansluter andra ljudkällor till systemet.

Genom att ansluta datorn till det trådlösa nätverket kan du använda Bose-datorappen med Bose Wi-Fi-system. Du kan till exempel komma åt musik som finns lagrad på datorn och styra dina system från Bose-appen.

När den inbyggda Chromecast-funktionen har aktiverats på Bose-högtalaren, den smarta Soundbar-enheten eller förstärkaren kan du börja strömma musik eller poddsändningar genom följande steg.

 Om du har fler än en Bose Bluetoot-högtalare eller -hörlurar kan du hitta information om hur du ansluter dem tillsammans.

CEC (Consumer Electronics Controls) är ett sätt att kommunicera och använda enheter som är anslutna med HDMI-kablar. Med den här funktionen kan en enhet styra grundläggande funktioner i en annan enhet, t.ex. stänga av en enhet eller ändra den valda ingången på en TV.

Du kan ansluta hörlurar till systemet i situationer där det krävs låg volym. Det kan vara användbart om du till exempel vill lyssna på ljud på natten utan att störa andra i hemmet med ljudet från högtalarna.

Med Apple AirPlay-tekniken kan du spela upp ljud trådlöst från en AirPlay-enhet (dvs. En iPhone eller en kompatibel app) och hör den via en AirPlay-kompatibel högtalare – som din Bose-högtalare. För att AirPlay ska fungera måste både enheten och högtalaren vara anslutna till samma nätverk.

Ta reda på hur du använder Bose-appen för att trådlöst para ihop produkten med en Bluetooth-enhet, till exempel en smartphone eller dator. På så sätt kan du styra ljudet du hör från produkten.

Om du inte känner till namnet på nätverket men har en dator som är ansluten till det nätverket kan du hitta nätverksnamnet med datorn.

Om du har glömt eller behöver hitta lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk kan du hämta lösenordet från en dator som är ansluten till det nätverket så länge du har administratörsbehörighet till datorn.

Systemet kan synkronisera strömkommandon för Bose-systemet och andra enheter som du har programmerat fjärrkontrollen att styra. Detta är användbart för att lättare slå på eller stänga av utrustningen (dvs. Kabelbox, TV eller Blu-ray-spelare) med färre knapptryckningar.

Om du inte längre vill att Bose-fjärrkontrollen ska styra andra enheter följer du de här anvisningarna.

Systemet kan ta emot IR-kommandon från andra fjärrkontroller. Detta är användbart om du till exempel vill programmera en universalfjärrkontroll från tredje part för att styra flera enheter i ditt hem, inklusive ditt Bose-system. Ta reda på hur du styr systemet med en annan fjärrkontroll.

Få hjälp med att lagra och ändra förinställningar med appen eller med knapparna på systemet.

Produkten har en ljudingång för anslutning av en annan enhet. Lär dig hur du slår på enhetens ingångar för att höra de olika ljudkällorna som du har anslutit.

Om du ställer in fjärrkontrollen för första gången – eller om du har fått en ny fjärrkontroll – ska du ta reda på hur du kopplar den till systemkonsolen så att den kan styra systemet.

Den universella fjärrkontrollen för ditt system kan styra andra enheter, till exempel en kabelbox eller Blu-ray-spelare som är ansluten till produkten. Lär dig hur du programmerar universalfjärrkontrollen för att styra en ansluten enhet.

Ta reda på vad LED-indikatorlampan på produkten visar dig om produktens status.

Ljudfördröjning ger valbar latens till ljudsignalen. Detta är användbart i situationer där TV-bilden visas något innan det medföljande ljudet hörs. Använd denna inställning för att synkronisera ljudet med videobilden.

Produktens Wi-Fi-funktion kan aktiveras och avaktiveras. Detta är användbart i situationer där begränsad systemfunktionalitet behövs (t.ex. om du bara planerar att använda extra ingång).

Produkten kommer ihåg de senaste Bluetooth-enheterna som den var ansluten till så att den snabbt och automatiskt kan återansluta till dem. Om du tar bort det här enhetsminnet glömmer du bort alla enheter som du har kommit ihåg och kan starta en ny lista med enheter genom att ansluta dem som du vill komma ihåg.

Om du använder Google Assistant som VPA (Virtual Personal Assistant) aktiveras Chromecast inbyggt automatiskt för dina Bose smarta högtalare och SoundBar. Om du använder Alexa som VPA eller om du inte använder någon röstassistent för att styra din Bose-smarta enhet kan du aktivera Chromecast inbyggt via följande steg.

Om du spelar upp musik med en Chromecast-anslutning till en grupp högtalare och en fördröjning hörs mellan högtalarna kan du prova följande:

CEC (Consumer Electronics Controls) är ett sätt att kommunicera och använda enheter som är anslutna med HDMI-kablar. Med den här funktionen kan en enhet styra grundläggande funktioner i en annan enhet, t.ex. stänga av en enhet eller ändra den valda ingången på en TV.

På skärmen Systeminformation finns information om systemet, t.ex. serienummer, programvaruversion, information om fjärrkontrollen och mycket mer. Den här informationen kan vara användbar när du registrerar eller får support för din produkt.

Dialogläget är tillgängligt på ditt system för att göra röster mer distinkta och begripliga. Detta är användbart t.ex. när du tittar på en film eller visar ett tal med en quiter.

Du kan använda produktens ljudutjämningskontroller för att justera ljudkvaliteten efter dina önskemål. Lär dig hur du kommer åt de tillgängliga EQ-inställningarna.

Volymnivån för de båda bakre surroundhögtalarna kan justeras oberoende av de främre högtalarna. Detta är användbart om du till exempel vill höja eller sänka ljudet från de bakre högtalarna.

Som standard är ljudet som hörs från ett Alexa-länkat system inte avstängt när du gör en röstbegäran till Alexa. Om Bose-systemets volym är för hög för att Alexa ska förstå dig kan du låta Bose-systemet stänga av ljudet när du säger Alexa genom att följa dessa instruktioner.

Du kan höja eller sänka volymen för centerhögtalarljudet. Detta kan till exempel hjälpa till att öka eller minska tydligheten hos röster i det ljud du lyssnar på.

I vissa regioner är Alexa eller Google Assistant tillgängligt så att du kan styra Bose-produkten med rösten. Om integrering med en röstassistent inte är tillgänglig i ditt land kan du inte länka den assistenten till din Bose-produkt. Om ett önskat språk inte stöds kan det inte heller användas för att kommunicera med assistenten och Bose-produkten. Ta reda på vilka språk och länder som har stöd för integrering med Alexa eller Google Assistant och din Bose-produkt.

Genom att lägga till en musiktjänst i Google Home-appen eller Amazon Alexa-appen kan du starta uppspelningen av musiktjänsten genom att göra en röstbegäran till motsvarande röstassistent. Diagrammet nedan visar vilka musiktjänster som finns tillgängliga i regioner som stöder Google Assistant och Alexa.

SimpleSync-funktionen är tillgänglig för alla högtalare eller soundbar som är kompatibla med Bose Music-appen. Med den kan du ansluta ett par Bluetooth®-hörlurar eller en enda högtalare (eller soundbar) för uppspelning tillsammans med Bose-högtalaren. Många Bluetooth-högtalare och -hörlurar kan anslutas via SimpleSync, men vissa Bose-produkter är optimerade för att spela upp ljud i synk med Bose-högtalaren.

Om du vill använda en växelriktare med produkten ska du tänka på följande:

Om du har både Bose SoundTouch och Bose smarta högtalare i ditt hem har du några alternativ för hur du kan använda båda typerna av system tillsammans. Det här är användbart för att styra eller spela upp samma innehåll på båda systemtyperna samtidigt utan att öppna flera appar.

Vissa musiktjänster är tillgängliga för användning i specifika regioner runt om i världen. Ta reda på vilka musiktjänster du kan lyssna på i ditt område.

CEC (Consumer Electronics Control) är en funktion hos många HDMI-enheter som gör att enheter som är anslutna via HDMI kan kommunicera med varandra. Det är till exempel användbart för att styra flera enheter från en enda fjärrkontroll. CEC kan behöva vara aktiverat på varje enhetsmeny för att fungera. Ta reda på hur olika märken kan hänvisa till HDMI-CEC i enhetsmenyerna.

Läs mer om Bluetooth-versionen i produkten och varför den valdes.

I den här artikeln beskrivs programvarudatum och datum för den fasta programvaran. Den inbegriper frisläppandedrag och insektfixar.

Med inställningen för automatisk avstängning kan produkten automatiskt stängas av och gå in i standbyläge om den inte används under en viss tid. Detta är till exempel användbart för att spara ström om produkten råkar vara påslagen av misstag.

Ta reda på hur du ansluter produkten till en strömkälla på ett säkert sätt.

Med automatisk väckning kan du slå på produkten utan fjärrkontroll. Bose-produkten kan till exempel slås på automatiskt när du slår på TV:n eller kabeldosan.

Amazon Alexa-assistenten är tillgänglig för integrering med enheter som inte är Amazon, till exempel Bose-smarta högtalare. Vissa Alexa-funktioner som stöds med Amazon Alexa-enheter stöds dock inte med andra enheter än Amazon Alexa. Ta reda på vilka funktioner som inte är tillgängliga när du använder Alexa wit ha Bose smart-högtalare.

Google Assistant är tillgängligt för integrering med enheter som inte är från Google, till exempel Bose-produkter. Vissa Google Assistant-funktioner som stöds med Google-enheter stöds inte med enheter som inte tillhör Google. Ta reda på vilka Google Assistant-funktioner som inte är tillgängliga med dina Bose Google Assistant-aktiverade produkter.