Fri frakt på beställningar över SEK 999.
 

Försäljningsvillkor

I dessa försäljningsvillkor beskrivs vilka rättigheter och skyldigheter i relation till alla inköp, beställningar, kvitteringar eller leveranser av en produkt från Bose Sverige via denna hemsida, om din kundadress är Sverige.

Kontaktuppgifter

Vår adress är:
Bose
A/S Bifrostgatan 38
SE-431 44 Mölndal
Sweden
Tel: +46 31 87 88 50
Fax: +46 31 27 48 91
sales_support_se@Bose.com
Org. nr. 516402-3110
Momsnummer: SE516402311001
Du kan skriva till oss på vår adress ovan, eller skicka e-post till sales_support_se@bose.com.

Leverans

Vi strävar efter att leverera din beställning inom 5-7 arbetsdagar.

Porto- och paketavgifter för Sverige kan varierar beroende på produkt och anges under "Prisinformation" i anknytning till produktens pris.

Om du köper flera produkter samtidigt, kommer du att debiteras frakt för den produkt som har den högsta fraktavgiften.

Avgifter och villkor för frakt och leverans kan ändras utan föregående meddelande.

Pris- och betalningsvillkor

För beställningar som görs på den här webbplatsen accepteras: Visa, Mastercard, American Express. Om du vill ha mer information om din betalning kontaktar du oss på 0774 - 430 430.

Priserna kan ändras utan föregående meddelande. Bose ansvarar inte för typografiska fel.

Om du väljer att köpa en produkt online, kommer Bose hantera din betalning via en sammarbetspartner, Ogone. För att slutföra din transaktion behöver du acceptera och samtycka till överföring och lagring av relevant ekonomisk information, ditt namn, adress till Ogone.

Kundens rätt att upphäva ett kontrakt

Om du vill returnera produkten som köpts på den här webbplatsen inom14 dagar efter att du har fått produkten kontakta Bose® Kundservice på 0774 - 430 430 eller skriv till sales_support_se@bose.com . Det är viktigt att tidsgränsen uppfylls.

Produkten måste returneras i ursprungligt skick.

Garanti

Bose Corporation erbjuder en tvåårsgaranti för materialfel och tillverkningsfel. Om produkten inte uppfyller garantivillkoren kontakta Boses kundservice på 0774 - 430 430 eller skriv till sales_support_se@bose.com . Tänk på att du som konsument har juridiska rättigheter under lämplig nationell lagstiftning som styr försäljning av kundprodukter mot Bose Sverige. Dessa lagstadgade rättigheter påverkas inte av garantin som beviljas av Bose Corporation.

Ansvarsbegränsning

Dessa begränsningar åsidosätter inte din rätt enligt lag. För produkter som har köpts på denna webbplats, förutom krav vid personskada eller dödsfall, ska Bose maximala ansvar inte överstiga det aktuella inköpspriset för produkten. Bose ska inte vara ansvarigt för särskilda, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador.

Godkännande av beställning

Godkännande och slutförande av kontraktet mellan dig och Bose äger rum när din beställning skickas av Bose eller efter att du har fått ett beställningsgodkännande från Bose. Bose tar inte betalt för produkterna förrän beställningen är färdig att skickas. Om en beställning inte godkänns kan det bero på något av följande: produkten du har beställt är slut, fel vid identifiering av priset eller av en produkt eller om Bose inte kan godkänna din betalning.

Produkters äganderätt

Bose behåller äganderätten till alla produkter och produktens köpare behöver inte erhålla äganderätt på produkter förrän alla belopp för respektive produkter, inklusive kostnader för leverans, frakt och eventuella andra utgifter relaterade till köpet eller leveransen av respektive produkt har betalts.

Övrig information

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av din beställning för framtida referens.

Lämplig lag och jurisdiktion

Om du köper en Bose®-produkt från den här webbplatsen, kommer alla kontrakt mellan oss att styras exklusivt under de lagar som gäller i ditt land eller i kundens land, förutsatt att kunden är bosatt i ett land inom EU eller i Schweiz eller Norge. Om du som kund är bosatt i ett land inom EU, Norge eller Schweiz, har domstolen i ditt land exklusiv jurisdiktion över alla tvister som kan uppstå ur eller i samband med det här kontraktet. Exklusive CISG. Alla affärer, korrespondens och kontrakt mellan oss görs antingen på engelska eller på det språk som talas i det EU-land som du eller kunden är bofasta i, eller på norska om du bor i Norge eller på det språk som talas i Schweiz om du bor där. Om du eller kunden bor i ett land utanför EU, Norge eller Schweiz styrs alla kontrakt exklusivt av de lagar som gäller i Nederländerna och domstolarna i Amsterdam har exklusiv jurisdiktion över tvister som kan uppstå ur eller i samband med det här kontraktet. Ogiltighet av ett villkor ska inte medföra ogiltighet av övriga delar av kontraktet Om ett av dessa affärsvillkor av någon anledning inte har kommit med i kontraktet eller om det är ogiltigt, gäller fortfarande resten av kontraktet inklusive dessa villkor. Om villkoren inte har kommit med i kontraktet eller om de är ogiltiga, bestäms innehållet i kontraktet av lagstadgade rådande regler som är mest jämförbara med parternas syfte.

Du kan ha andra rättigheter som har utfärdats av lag och genom webbplatsen, och dessa försäljningsvillkor påverkar inte dem.

Recensionsplattform

Bose förbehåller sig rätten att granska och ta bort inlägg som skickas in via recensionsplattformen på www.bose.se Bose förbehåller sig rätten att ta bort eller inte lägga upp innehåll som Bose efter eget gottfinnande anser vara olämpligt eller kränkande. Det innefattar men är inte begränsat till:

  • All slags marknadsföring, däribland marknadsföring för konkurrenter, rea, erbjudanden, egen marknadsföring och skräppost
  • Falsk, inkorrekt eller vilseledande information
  • Angrepp på personer eller företag, däribland angrepp på Bose, dess anställda, leverantörer, distributörer och dotterbolag
  • Irrelevant innehåll, däribland vilseledande material eller sådant som framställer Bose på ett inkorrekt sätt
  • Material som hotar, trakasserar eller på annat sätt kränker andras juridiska rätt, däribland material som kränker andra användares integritet eller avslöjar deras personliga information
  • Material som innehåller sabotageprogram, programvara eller filer som kan göra intrång på någon parts immateriella egendom eller innehålla kränkande material eller skada andra användares visningsenheter