MER INFORMATION">UPPTÄCK VÄRLDENS BÄSTA BRUSREDUCERING: QUIETCOMFORT® EARBUDS II MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD. MER INFORMATION
Butiker Kundvagn

Lifestyle® SoundTouch® 535 underhållningssystem

Försäljning från 2015 – 2016

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Ljud
Installation
Kontroller
App
Wi-Fi®
Streamad musik
Radio
Bluetooth
Ström
Felkoder
Videoklipp
Skärm

Om du upplever distorsion, knastrande, statiskt, brus eller oväntat dålig ljudkvalitet från produkten:

Om du lyssnar på ljud på produkten men inte kan höra ljud från alla högtalare kan du prova följande:

Om du spelar upp ljud på två eller flera trådlösa eller internetanslutna Bose-högtalare men ljudet du hör från de högtalarna spelas inte upp samtidigt kan du försöka med följande:

Om du hör för höga låga frekvenser från produkten kan ljudkvaliteten vara mörk, dämpad eller svår att höra. Om du vill minska basresponsen och/eller öka diskantsvaret kan du försöka med följande:

Om du inte hör tillräckligt med lågfrekvent ljud från produkten kan ljudkvaliteten vara tinnig, krympt eller saknas fyllighet. Försök med följande om du vill öka basresponsen eller minska diskantresponsen:

Om videon på TV:n eller enheten du tittar på inte stämmer överens med motsvarande ljud du hör från produkten kan du prova följande

Om produkten verkar vara korrekt konfigurerad men inte ger ljud kan du prova följande:

Om ljudet som spelas upp från produkten spelas in och ut, spelas upp inkonsekvent eller låter hackigt kan du försöka med följande:

Om någon av högtalarna i produkten är av låg volym eller ger dålig ljudkvalitet kan du prova följande:

Om du har fler än ett system och ljudet stängs in och ut eller låter hackigt när du spelar upp samma innehåll på två eller flera system kan du försöka med följande:

Om volymnivån som hörs från produkten är svag eller tystare än normalt kan du prova följande:

Om du hör ett klickande, virvlande, vibrerande eller något annat ovanligt ljud som kommer från produkten kan du prova följande:

Om systemet tar emot och spelar upp ljud men inte 5.1-surroundljud kan du försöka med följande:

Om du inte kan slutföra installationen eftersom du inte kan ansluta till routern för Internet-åtkomst, finns några förslag:

Om du inte kan starta eller slutföra en uppdatering av en Bose-produkt eller -app kan du prova följande:

Om produkten inte svarar eller om du inte längre kan använda den som förväntat efter att en uppdatering har installerats provar du följande:

Det här meddelandet visas om det uppstår ett problem under programvaruuppdateringen. Lös problemet genom att försöka med följande:

Om produkten inte kan ansluta till den trådlösa routern för Internet-åtkomst:

Om du inte känner till eller har glömt säkerhetsnyckeln för att ansluta till den trådlösa routern kan du försöka med följande:

Systemet kanske inte känner igen det anslutna USB-minnet. Prova följande:

Om en systemuppdatering startade med nedladdning men fastnar eller inte slutfördes kan du försöka med följande:

Mac-användare kan se det här meddelandet om datorn identifierar Bose-systemet innan Bose-appen gör det. Om detta inträffar försöker du med följande:

Om Bose Music- eller SoundTouch-appen inte hittar den produkt du försöker ansluta till nätverket kan du prova följande:

Det här meddelandet kan visas på datorn om det är problem med kommunikationen med Bose-systemet som är anslutet via USB till datorn. Lös problemet genom att försöka med följande:

Den trådlösa Bose-produkten har ett internt Wi-Fi-nätverk som används för systeminstallationsprogrammet. Om det här nätverket inte kan anslutas eller hittas av enheten som används för att konfigurera produkten kan du försöka med följande:

Om du har problem med att ansluta en optisk kabel till det optiska digitala ljuduttaget på systemet kan du försöka med följande:

Om ljudet du lyssnar på från systemet ändras till ljudet från en annan enhet som är ansluten till systemet på egen hand (dvs. Om du byter från TV-ljud till en AUX-enhet) provar du följande:

Om produkten har en inställningsmeny eller fungerar med en Bose-app som kan justera inställningarna kan du prova följande om inställningarna ändras men inte återspeglas eller sparas av produkten:

Om sökknapparna eller skanningsknapparna för ditt system inte fungerar som förväntat kan du försöka med följande:

Om Bose-fjärrkontrollen inte fungerar eller bara ibland kontrollerar Bose-produktens funktioner kan du prova följande:

Du kan programmera din universalfjärrkontroll från Bose för att styra en enhet från ett annat märke som är anslutet till ditt system, till exempel en TV, en kabelbox eller en Blu-ray-spelare. Om du inte kan hitta en kod för att styra eller styra en enhet helt kan du prova följande:

Om en annan fjärrkontroll än Bose-fjärrkontrollen oväntat styr systemet kan du försöka med följande:

Om fjärrkontrollen fungerar men några av knapparna på den inte styr ditt system som förväntat kan du prova följande:

Om du trycker på en knapp på fjärrkontrollen för att styra Bose-systemet men andra enheter om ditt rum oväntat svarar på Bose-fjärrkontrollen kan du försöka med följande:

Om du inte kan höja eller sänka volymen på din produkt eller uppleva oväntade volymförändringar eller toppar i lyssningsnivån kan du prova följande:

Om du inte kan välja en viss radiokanal med knapparna Sök eller TUNE kan du prova följande:

Om fjärrkontrollen inte fungerar på avstånd eller nära datorn kan du prova följande:

Om du trycker på knapparna på produkten men de inte svarar eller inte styr produkten som förväntat kan du försöka med följande:

Om du öppnar SoundTouch-appen och ett system i nätverket visas, men du inte kan välja eller styra den, kan du prova följande:

Om du inte kan ändra namnet på en högtalare som är kopplad till ditt Bose-konto kan du försöka med följande:

Om du öppnar Bose-programmet men inte kan använda det eller om det stängs oväntat kan du försöka med följande:

Om produkten inte svarar eller om du inte längre kan använda den som förväntat efter att en uppdatering har installerats provar du följande:

Om några av musikspåren i musikbiblioteket inte fungerar som de ska kan du lösa problemet genom att följa de här stegen.

Om du väljer musikbiblioteket i SoundTouch-appen men innehållet i biblioteket är tomt eller saknar spår kan du försöka med följande:

Om du inte kan spela upp eller hitta en Spotify-poddsändning när du söker eller surfar i Bose-appen bör du tänka på följande:

Om appen inte kan hitta en högtalare som du redan har lagt till i ditt Bose-konto kan den visa ”sökning” eller ”Ej tillgänglig” när du försöker välja den produkten. Lös problemet genom att försöka med följande:

Om produkten inte kan ansluta till den trådlösa routern för Internet-åtkomst:

Om produkten kan ansluta till nätverket men inte kan få en stark signal eller slumpmässigt koppla bort från den trådlösa routern kan du försöka med följande:

Om appen inte kan hitta en högtalare som du redan har lagt till i ditt Bose-konto kan den visa ”sökning” eller ”Ej tillgänglig” när du försöker välja den produkten. Lös problemet genom att försöka med följande:

Den trådlösa Bose-produkten har ett internt Wi-Fi-nätverk som används för systeminstallationsprogrammet. Om det här nätverket inte kan anslutas eller hittas av enheten som används för att konfigurera produkten kan du försöka med följande:

Relaterade felkoder: 1008, 1009, 1017, 1021, 1032, 1033, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1405, 1406, 1407, 1408, 1620, 3301, 3500, 3501, 3502, 3903, 6023, 6152, 6302
Det här meddelandet visas om du försöker spela upp, bläddra eller söka efter en musiktjänst som strömmar, men innehållet från den tjänsten är inte tillgängligt. Lös problemet genom att försöka med följande:

Relaterade felkoder: c3-sc1005, 1321
Om du försöker få åtkomst till en musiktjänst men innehåll från den tjänsten inte är tillgängligt eller inte kan spelas upp kan du försöka med följande:

Om du inte kan spela upp eller hitta en Spotify-poddsändning när du söker eller surfar i Bose-appen bör du tänka på följande:

Om Bose-produkten inte visas i AirPlay-menyn, säger AirPlay-enheten att produkten inte är tillgänglig eller att enheten inte kan styra AirPlay-funktionerna på produkten, kan du prova följande:

Relaterade felkoder: 1018, 1616, 3511
Musiktjänster har ofta en gräns för hoppa över som begränsar antalet eller spåren som du kan hoppa över. Om en musiktjänst visar ett meddelande om att din gräns för hoppa över har uppnåtts har du nått det högsta tillåtna antalet överhoppade låtar. Om det här meddelandet visas oväntat kan du försöka med följande:

Om sökknapparna eller skanningsknapparna för ditt system inte fungerar som förväntat kan du försöka med följande:

Om du inte kan välja en viss radiokanal med knapparna Sök eller TUNE kan du prova följande:

Om du har problem med statisk, brusig eller allmän dålig mottagning när du ställer in AM- eller FM-radiokanaler kan du försöka med följande:

Om du har problem med att spara en FM-, AM- eller DAB-radiokanal som är förinställd på ditt system kan du försöka med följande:

Om produkten inte svarar eller om du inte längre kan använda den som förväntat efter att en uppdatering har installerats provar du följande:

Om Bluetooth-anslutningen mellan produkten och en ansluten ljudenhet bara är tillförlitlig inom produktens räckvidd kan du försöka med följande:

Om du inte kan para ihop Bose-högtalaren eller hörlurarna med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon, surfplatta, bärbar dator eller TV, här är några saker att prova.

Om produkten verkar få ström men inte slås på som förväntat:

Om systemet stängs av helt och hållet (som om strömmen försvann) och startar om sig själv, kan du försöka med följande:

Om strömmen till produkten verkar vara oregelbunden eller om den startar och stängs av oväntat kan du prova följande:

Relaterade felkoder: 1008, 1009, 1017, 1021, 1032, 1033, 1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 1405, 1406, 1407, 1408, 1620, 3301, 3500, 3501, 3502, 3903, 6023, 6152, 6302
Det här meddelandet visas om du försöker spela upp, bläddra eller söka efter en musiktjänst som strömmar, men innehållet från den tjänsten är inte tillgängligt. Lös problemet genom att försöka med följande:

Det här felmeddelandet kan visas av olika anledningar. Eftersom det inte är relaterat till något specifikt problem kan du prova allmän felsökning som kan lösa en mängd olika problem. Här följer några förslag:

Relaterade felkoder: 1018, 1616, 3511
Musiktjänster har ofta en gräns för hoppa över som begränsar antalet eller spåren som du kan hoppa över. Om en musiktjänst visar ett meddelande om att din gräns för hoppa över har uppnåtts har du nått det högsta tillåtna antalet överhoppade låtar. Om det här meddelandet visas oväntat kan du försöka med följande:

Om bildkvaliteten från en enhet som är ansluten till Bose-systemet är suddig, missfärgad, kornig eller av dålig bildkvalitet kan du prova följande:

Om ljudet från systemet inte medföljer videon på TV:n kan du prova följande: 

 

Om en videoenhet (dvs. Kabelmottagare, Blu-ray-spelare, spelsystem osv.) som är ansluten till systemet visar inte någon bild på TV:n, försök med följande:

SoundTouch-appen kan visa albumomslag för låtarna i ditt lagrade musikbibliotek. Om albumomslag inte visas kan du försöka med följande:

Det här meddelandet kan visas om det är problem med kommunikationen med den anslutna SoundTouch-adaptern. Lös problemet genom att försöka med följande:

Det här meddelandet visas under installationen om ett SoundTouch-system inte kan kopplas till ditt konto. Lös problemet genom att försöka med följande: